reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Creotech Instruments
Przemysł elektroniczny |

Creotech Instruments osiąga ponad 10 mln zł przychodów w 1Q2023

Polska spółka poinformowała w komunikacie prasowym, że osiągnęła 10,5 mln zł przychodów w I kwartale 2023 roku, co oznacza wzrost o 2,2 mln zł, czyli 26% r/r. Jako priorytet działalności polska spółka wskazała rozwój własnych projektów kosmicznych i segmentu kwantowego.

Dużą część z wypracowanych w 1Q23 przychodów stanowiły te ze sprzedaży produktów – 6,2 mln zł. Jest to wzrost na poziomie 0,5 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł natomiast -0,5 mln zł, ponieważ był – jak podaje Creotech Instruments - obciążony wyższymi wydatkami ogólnymi związanymi z szybkim rozwojem firmy i wzrostem kosztów produkcji elektroniki. 

Creotech Instruments zaznacza w komunikacie prasowym, że priorytetem spółki są działania mające na celu wyniesienie na orbitę pierwszego własnego satelity EagleEye, a także wzmożone inwestycje związane z relokacją wybranych działów i przygotowaniem organizacji do dalszego skalowania celem obsługi rosnących strumieni przychodów w kolejnych latach. 

Polska spółka zaznacza również, że dostrzega dużą wartość w rozwoju segmentu kwantowego, który w pierwszych miesiącach 2023 roku przełożył się na pozyskanie istotnych kontraktów.

„Kontynuujemy realizację naszych kluczowych projektów w segmencie kosmicznym, najbliższym i najważniejszym dla nas wydarzeniem będzie misja EagleEye, która zwieńczy wieloletnie prace nad naszą autorską platformą satelitarną HyperSat. Przeprowadzenie tej misji, zaplanowanej na 2024 rok, umocni pozycję Creotech na międzynarodowej arenie, a dodatkowo może skokowo zwiększyć popyt na nasze produkty, których szeroka komercjalizacja będzie głównym celem Spółki w 2024 roku. Aby zwiększyć nasze zdolności produkcyjne i móc odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynkowe, zarówno ze strony podmiotów komercyjnych, jak i zleceń rządowych, w I kwartale rozpoczęliśmy proces relokacji biura, działu R&D oraz produkcji do nowych lokalizacji. Działania te pozwalają nam na dalsze skalowanie i tym samym obsłużenie rosnących strumieni przychodów w kolejnych latach, jednocześnie obciążając nasze wyniki finansowe w krótkim terminie. Dużym sukcesem pierwszego kwartału oraz kolejnych miesięcy jest szereg pozyskanych kontraktów i podpisanych umów w obszarze kwantowym, w tym kwantowej dystrybucji kluczy. Ten już istniejący i w dodatku szybko rosnący na świecie rynek ma bardzo dobre perspektywy i w przyszłości może być istotnym komponentem kontrybuującym do wyników Creotech Instruments” – mówił w komunikacie dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Polska spółka zaznacza, że jest nie tylko realizuje własne projekty, ale jest również wielokrotnie wybierana do przedsięwzięć o międzynarodowej skali. O kilku z nich pisał Evertiq: 

„W obydwu segmentach, w których identyfikujemy największy potencjał rozwoju, a więc kosmicznym oraz kwantowym, zanotowaliśmy wzrosty ze sprzedaży produktów w porównaniu do I kwartału 2022 roku. Jednocześnie kontynuujemy wzmożone inwestycje w obszarze B+R, które mają na celu przyspieszenie rozwoju Spółki i zapewnienie możliwości efektywnej obsługi spodziewanego wzrostu popytu na nasze produkty w kolejnych latach. W wynikach I kwartału widoczny jest ponadto istotny wzrost rzeczowych aktywów trwałych i zobowiązań wynikających z tytułu leasingu – w konsekwencji rozpoczęcia długoterminowego najmu w nowych obiektach. Nowa przestrzeń jest już wykorzystywana przez pracowników i wspiera naszą codzienną pracę. W kolejnych kwartałach będziemy ponosić jeszcze nakłady na przygotowanie i doposażenie m.in. clean roomów oraz wykończenie pomieszczeń produkcyjnych” – mówił w komunikacie Paweł Górnicki, Wiceprezes ds. Finansowych Creotech Instruments S.A.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-2
reklama
reklama