reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Creotech Instruments
Przemysł elektroniczny |

Polska spółka z umową wykonawczą na komputer kwantowy

Creotech Instruments jako spółka wchodząca w skład międzynarodowego konsorcjum, które zbuduje dla Unii Europejskiej 100-kubitowy komputer kwantowy do 2025 roku, podpisała umowę wykonawczą z Komisją Europejską na realizację pierwszej części tego projektu – czytamy w komunikacie prasowym.

Podpisana umowa umowa dotyczy pierwszego etapu programu, ujętego wcześniej w umowie ramowej.  Informował o tym również Evertiq: Creotech będzie budował komputer kwantowy dla UE. Kolejnym krokiem jest uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku. 

Jak czytamy dalej w komunikacie prasowym, zgodnie z zawartą umową budżet dla konsorcjum został ustalony na ok. 20 mln EUR, z czego dla Creotech Instruments przypada ok. 2,2 mln EUR. Podpisana umowa ma być realizowana do sierpnia 2026 roku. 

Projekt będzie finansowany z budżetu Quantum Flagship, czyli dedykowanego programu dla rozwoju technologii kwantowych w ramach Horyzontu Europa. 

„Partycypacja Creotech Instruments w wyjątkowym przedsięwzięciu, jakim jest stworzenie dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej, to jednocześnie powód do dumy i wielka nobilitacja dla rozwijanych w naszej firmie wysokich kompetencji w obszarze kwantowym. Zespól dr Anny Kamińskiej kierującej pracami z zakresu komputerów kwantowych realizowanymi w Spółce tworzy europejskie podwaliny technologiczne w tej przełomowej dziedzinie. Powierzenie nam, jako jedynemu podmiotowi z Europy Środkowo-Wschodniej, istotnych zadań w tak prestiżowym i międzynarodowym projekcie, jest potwierdzeniem gotowości Spółki do współtworzenia europejskiego rynku komputerów kwantowych  i stanowi znaczący krok w kierunku zajęcia pozycji lidera w dostarczaniu wyspecjalizowanej elektroniki dla tego sektora. Jesteśmy zdeterminowani aby zrealizować nasze zadania będące częścią projektu  i uzyskać nie tylko wymierne korzyści finansowe, które przekroczą 10 mln PLN, ale również pozyskać istotne referencje i wzmocnić naszą pozycję na arenie międzynarodowej” – komentuje w komunikacie prasowym dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A. 

Spółka zaznacza, że w pierwszym etapie budowy dużego komputera kwantowego przewiduje się do 2025 roku powstanie 100-kubitowego komputera, a do 2029 roku uzyskanie gotowości technologicznej.

„W ramach realizacji pierwszego etapu opracujemy i dostarczymy systemy kontrolne dla pułapek jonowych projektowanych w ramach programu opierającego się o nową koncepcję układu scalonego, docelowo kompatybilnego z warunkami kriogenicznymi. Układ ten będzie kluczowy do skalowalnego zarządzania procesorem kwantowym, stanowiąc element pozwalający na realizację w kolejnych latach drugiego etapu projektu i przygotowań do implementacji 1000 kubitów w największym komputerze kwantowym jakim dysponować będzie Unia Europejska” – mówiła w komunikacie prasowym dr Anna Kamińska, odpowiedzialna za rozwój segmentu kwantowego w Creotech Instruments S.A. 

Należy dodać, że Creotech Instruments jest już zaangażowana w stworzenie pierwszego polskiego komputera kwantowego, który docelowo ma  powstać w infrastrukturze HPC Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego. Jego uruchomienie przewidywane jest w ramach rozproszonej sieci komputerów kwantowych konstruowanych na terenie Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Czech i Polski. Jak podano w komunikacie, budżet programu na instalację sześciu komputerów kwantowych w podanych lokalizacjach wynosi łącznie 100 mln EUR.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama