reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Publikuj informacje o Twojej firmie
Zawartość evertiq jest tworzona na bazie własnych poszukiwań informacji oraz wiadomości, dostarczanych nam przez same firmy. Jeśli chcesz poinformować otoczenie o ważnym wydarzeniu w życiu Twojej firmy, prześlij nam informację mailem lub . Jeśli masz wątpliwości, jak sformułować treści informacji lub preferujesz przekazać ją telefonicznie, zadzwoń do polskiego edytora: Łukasz Jaeszke 609 130 180.

W szczególności, w kręgu naszych zainteresowań znajdują się następujące wydarzenia:
- inwestycje w majątek firmy (zakup maszyn, budowa lub rozbudowa siedziby, zakup licencji, plany rozwoju)
- ważne umowy (kontrakty produkcyjne, dystrybucyjne, inne umowy o współpracy)
- transakcje kapitałowe (przejęcia, fuzje, emisje skierowane do inwestorów, zakup aktywów itp.)
- pozyskanie lub odnowienie certyfikatu
Jest to jedynie przykładowy katalog informacji - jeśli tylko przesłana do nas informacja będzie interesująca dla grona naszych czytelników, opublikujemy artykuł oparty na bazie udostępnionych nam wiadomości.

Ważne informacje
Nie publikujemy wszystkich informacji kierowanych do naszej redakcji, pragniemy jednak zawsze znajdować się na liście odbiorców, do których wysyłane są informacje prasowe. Edytor strony jest osobą decydującą o tym, które treści są najbardziej interesujące z punktu widzenia naszych czytelników.

Naszym celem jest przekazywanie skoncentrowanych wiadomości i z tego też powodu udostępniane nam informacje mogą zostać odpowiednio dostosowane do naszych standardów.

Przekazy medialne dotyczące produktów i usług powinny być raczej przekazywane w formie reklam, z wyjątkiem sytuacji, kiedy budzą one powszechne zainteresowanie (np. przełomowe rozwiązania technologiczne).
November 15 2018 17:25 V11.9.0-2