reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Publikuj informacje o Twojej firmie Zawartość evertiq jest tworzona na bazie własnych poszukiwań informacji oraz wiadomości, dostarczanych nam przez same firmy. Jeśli chcesz poinformować otoczenie o ważnym wydarzeniu w życiu Twojej firmy, prześlij nam informację mailem lub . W szczególności, w kręgu naszych zainteresowań znajdują się następujące wydarzenia: - inwestycje w majątek firmy (zakup maszyn, budowa lub rozbudowa siedziby, zakup licencji, plany rozwoju) - ważne umowy (kontrakty produkcyjne, dystrybucyjne, inne umowy o współpracy) - transakcje kapitałowe (przejęcia, fuzje, emisje skierowane do inwestorów, zakup aktywów itp.) - pozyskanie lub odnowienie certyfikatu Jest to jedynie przykładowy katalog informacji - jeśli tylko przesłana do nas informacja będzie interesująca dla grona naszych czytelników, opublikujemy artykuł oparty na bazie udostępnionych nam wiadomości. Ważne informacje Nie publikujemy wszystkich informacji kierowanych do naszej redakcji, pragniemy jednak zawsze znajdować się na liście odbiorców, do których wysyłane są informacje prasowe. Edytor strony jest osobą decydującą o tym, które treści są najbardziej interesujące z punktu widzenia naszych czytelników. Naszym celem jest przekazywanie skoncentrowanych wiadomości i z tego też powodu udostępniane nam informacje mogą zostać odpowiednio dostosowane do naszych standardów. Przekazy medialne dotyczące produktów i usług powinny być raczej przekazywane w formie reklam, z wyjątkiem sytuacji, kiedy budzą one powszechne zainteresowanie (np. przełomowe rozwiązania technologiczne).
reklama
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2