reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© SDS Optic
Biznes |

SDS Optic SA idzie jak burza

SDS Optic SA ma za sobą bardzo udane miesiące, w których zrealizowało kilka istotnych kamieni milowych. Dziś, 14 grudnia, polska spółka poinformowała w raporcie bieżącym o realizacji kolejnego celu – wdrożeniu pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych i uzyskaniu pełnej niezależności procesowej.

„W dniu dzisiejszym Spółka otrzymała raport z firmy Orange Polska S.A., Wydział Rozwoju Sieci Światłowodowej i Infrastruktury Pasywnej, będącego dla Emitenta niezależnym ośrodkiem specjalizującym się w zakresie optoelektroniki (technologii światłowodowych), w którym to potwierdzono zgodność przekazanej dokumentacji procesowej, technologicznej i wytwórczej z wyprodukowaną przez Spółkę próbą 300 mikrosond światłowodowych” – pisze SDS Optic SA w raporcie. 

SDS Optic podkreśla, że uzyskane przez spółkę parametry technologiczne i jakościowe w części dotyczącej fizycznych elementów biosensorów światłowodowych są zgodne z zakładanymi oczekiwaniami co do parametrów technologicznych w tym w obszarze powtarzalności procesu produkcyjnego założonym przez SDS Optic na początku procesu inwestycyjnego. 

„Jakość oraz powtarzalność parametrów wyprodukowanych biosensorów światłowodowych znacząco przewyższają możliwości produkcyjne podmiotów zewnętrznych co stanowi o ponadprzeciętnej wartości dla Spółki, zarówno w zakresie potencjalnie przyszłych aplikacji platformy technologicznej inPROBE jak i w zakresie potencjalnych zgłoszeń patentowych. Powyższe konkluzje stanowią o najważniejszym aspekcie zrealizowanego kamienia milowego w postaci potwierdzenia, iż proces produkcyjny jest możliwy do skalowania w nieograniczonym zakresie” – pisze dalej SDS Optic w raporcie. 

By zrealizować swój cel, SDS Optic podjęło się emisji akcji, a także prac remontowych i technologicznych, dzięki którym przygotowano wyspecjalizowane clean roomy, które składają się z pięciu pomieszczeń połączonych ze specjalnymi śluzami spełniającymi standardy czystości ISO8 i ISO7.

W następnym etapie SDS Optic uruchomiło spersonalizowane urządzenia i maszyny produkcyjne, zatrudniło i zbudowało nowy zespół B+R z zakresu optoelektroniki (fotoniki) oraz przeprowadziło kalibracje kompletnego systemu w celu uzyskania powtarzalnych parametrów biosensorów światłowodowych, z jednoczesnym opracowywaniem dokumentacji procesowej.

SDS Optic uważa, że osiągnięcie pełnej niezależności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przygotowania optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych (mikrosond) oraz uruchomienie i skuteczna walidacja pilotażowej produkcji biosensorów stanowi początek przejścia Spółki z poziomu podmiotu badawczo-rozwojowego do podmiotu przystępującego do procesu komercjalizacji swoich rozwiązań technologicznych.

2023 rok był dla SDS Optic intensywny. W marcu spółka uruchomiła linię produkcyjną inPROBE , a także otrzymała wsparcie rządowe Republiki Federalnej Niemiec w ramach programu akceleracyjnego Medical Forge 2023. Istotny kamień milowy został osiągnięty w czerwcu, gdy to SDS Optic nawiązało współpracę z Philipsem. W październiku natomiast ogłoszono, że Europejski Bank Inwestycyjny wesprze polską spółkę na kwotę do €10 mln, która zostanie przeznaczona na badania, rozwój i komercjalizację przełomowej platformy technologicznej inPROBE. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2