reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© SDS Optic
Przemysł elektroniczny |

SDS Optic uruchomiło linię produkcyjną inPROBE

Polska firma, łącząca ze sobą dziedziny biologii molekularnej, fotoniki, immunochemii i inżynierii biomedycznej, powstała w 2013 roku, a w 2022 roku zadebiutowała na rynku NewConnect. Niedawno SDS Optic uruchomił również linię produkcyjną inProbe, co stanowi poważny krok ku wdrożeniu pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE.

Jak pisze SDS Optic w aktualnościach na swojej stronie, w ramach tego kamienia milowego nasza Spółka odebrała, zainstalowała, ustawiła i skontrolowała sprawność urządzeń i maszyn na potrzeby planowanej produkcji pilotażowej, a następnie przeprowadziła ich kompletne uruchomienie przy udziale wyspecjalizowanych serwisów producentów, zgodnie z opracowanymi wcześniej projektami i założeniami konstrukcyjnymi.

„W kolejnym etapie procesu rozpoczniemy kalibrację, ustawianie i udoskonalanie procesów produkcyjnych zmierzających do kompletnego transferu technologii z poziomu laboratoryjnego na poziom produkcji półprzemysłowej. Równolegle trwać będzie opracowanie pełnej dokumentacji technologicznej oraz certyfikacja kompletnego procesu wytwarzania optoelektronicznych (fotonicznych) części biosensorów światłowodowych do zastosowania naszej platformie technologicznej inPROBE. Przewidujemy także dalszy rozwój zespołu R&D w obszarze fotonicznym. Zadania te planujemy zrealizować do końca III kwartału 2023 r. Wcześniej zabezpieczyliśmy już możliwości samodzielnej produkcji elementów biologicznych, chemicznych oraz bioinżynieryjnych, a osiągnięty właśnie kamień milowy to kolejny krok w kierunku uzyskania niezależności produkcyjnej w skali półprzemysłowej, co w naszej opinii stanowić będzie wartość dodaną w procesie komercjalizacji technologii, w tym podczas poszukiwania partnerów biznesowych.” – Marcin Staniszewski, CEO SDS Optic S.A. oraz Dyrektor Technologiczny koordynujący prace w zakresie produkcji pilotażowej.

SDS Optic jest zespołem naukowców i specjalistów, którzy tworzą innowacyjne technologie ratujące ludzkie życie i zdrowie. Firma prężnie się rozwija, a rok 2022 był dla niej bardzo dynamiczny. Debiut na New Connect to nie jedyne istotne wydarzenie, SDS Optic do kluczowych zdarzeń  minionego roku zalicza:

  • uruchomienie specjalistycznych pomieszczeń clean room w siedzibie firmy, w Centrum ECOTECH-Complex w Lublinie;
  • rozpoczęcie Fazy I badań klinicznych mikrosondy światłowodowej, której celem jest potwierdzenie bezpieczeństwa aplikacji mikrosondy w diagnostyce pacjentów z HER2-dodatnim oraz HER2-ujemym nowotworem piersi;
  • powołanie Rady Naukowej, w której skład weszli wybitni specjaliści o międzynarodowym doświadczeniu; 
  • zakończenie etapu inwestycyjnego dotyczącego wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE; 
  • zarejestrowanie spółki zależnej w USA, co stanowi formalny krok w kierunku realizacji kolejnego kamienia milowego, jakim jest otwarcie centrum R&D na tym rynki; 
  • podpisanie umowy na doradztwo w procesie pozyskania partnera strategicznego zainteresowanego komercjalizacją platformy technologicznej inPROBE z renomowanym podmiotem Clairfield International z siedzibą w Nowym Jorku.

W tym roku oprócz uruchomienia linii produkcyjnej, SDS Optic zakończył również fazę bezpieczeństwa badań klinicznych mikrosondy inPROBE. Badania zakończyły się sukcesem, gdyż nie odnotowano żadnych niepożądanych zdarzeń związanych z tym urządzeniem podczas prób klinicznych. 

"Według wstępnych informacji, fazę bezpieczeństwa zakończyliśmy bez odnotowania jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych związanych z samym urządzeniem inPROBE® i z procesem prowadzonego badania klinicznego. To niezwykle ważny kamień milowy, ponieważ bez takiej informacji nie moglibyśmy przystąpić do fazy drugiej, czyli fazy skuteczności pomiaru urządzenia" – mówił w komunikacie prasowym  Marcin Staniszewski, prezes SDS Optic.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama