reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ELZAB SA
Biznes |

Elzab ze wzrostem przychodów w 1Q2023

Przychody polskiej spółki ze sprzedaży wyrobów własnej produkcji i usług oraz towarów i materiałów w I kwartale 2023 roku wyniosły 24,616 mln zł. Były więc o 14% wyższe od przychodów w wysokości 21,653 mln zł uzyskanych przez Elzab w analogicznym okresie rok wcześniej.

Przełom 2022 i 2023 roku był intensywny dla polskiej spółki z siedzibą w Zabrzu. Podjęła ona bowiem realizację strategii mającej na celu obniżenie kosztów działalności i reorganizację. W związku z tym firma była zmuszona zmniejszyć liczbę pracowników, odsprzedać budynki produkcyjne firmom JM elektronik oraz TJG Bochenek, a także przenieść produkcję do Comp S.A. Powyższe wydarzenia przełożyły się na poprawę procesów logistycznych oraz na niemalże całkowitą likwidację procesów produkcyjnych. W planach do końca lipca br. jest przeniesienie produkcji niefiskalnej oraz dalsze obniżenie kosztów funkcjonowania – pisze Elzab w raporcie.

„Pierwszy kwartał 2023 r. był słabszy w porównaniu do I kwartału 2022 r. w zakresie sprzedaży podstawowego asortymentu Spółki - produktów fiskalnych i niefiskalnych, co było konsekwencją czynników makroekonomicznych, czyli słabszego popytu. Spółka spodziewa się stopniowego odwrócenia tej tendencji w drugim półroczu 2023 r. Dodatkowo zwrócić należy uwagę, że w przypadku I kwartału 2022 r. na rynku można było jeszcze sprzedawać urządzenia offline, co przełożyło się na dodatkowy impuls sprzedażowy, który w I kwartale 2023 r. nie wystąpił. Jednocześnie należy zauważyć, że w I kwartale 2023 r. Elzab sprzedał więcej kas fiskalnych online (zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym) niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Brak możliwości ofertowania kas offline w I kwartale 2023 r. przełożył się jednak na spadek sprzedaży kas kwartał do kwartału. Sprzedaż eksportowa w I kwartale 2023 r. realizowana była na podobnym poziomie co rok temu.” – pisze Elzab S.A. w raporcie.

Elzab zwraca również uwagę, że zmniejszenie popytu znalazło wyraźne przełożenie na zmniejszoną produkcję urządzeń fiskalnych, wpływając zarazem na spadek marży. Jednak dzięki podjętym w 2022 roku ograniczeniom kosztów stałych, spadek ten okazał się mniejszy niż szacowano w przypadku zachowania produkcji w spółce.  

„Słabsze niż oczekiwane wyniki sprzedażowe urządzeń dla sektora retail związane są także z miksem produktowym, tj. zapotrzebowaniem rynku na tanie urządzenia o niższej marży. WI kwartale 2023 r. Spółka koncentrowała się na sprzedaży produktów gotowych z magazynu, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 r. sprzedawane były urządzenia o wyższej marży jednostkowej. Zaistnienie w 2023 r. przez Spółkę w nowych kanałach sprzedaży (np. wejście z drukarkami fiskalnymi do dużej sieci sprzedaży detalicznej) wiąże się z niższą marżą jednostkową w porównaniu do marż osiąganych w kanale dealerskim, ale otwiera dla Spółki nowe perspektywy sprzedażowe.” – czytamy dalej w raporcie zabrzańskiej spółki. 

Elzab odnotował również zmniejszony popyt na produkty niefiskalne. Miało to więc przełożenie na niższy wynik sprzedaży w I kwartale 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. 

Kontynuację obniżania kosztów funkcjonowania Elzab zaplanował na kolejne kwartały 2023 roku. Spółka liczy, że przyczyni się to do stopniowego wzrostu marży i kulminacji zysku w drugiej części 2023 r. 


reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama