reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Elzab zmniejszy liczbę pracowników

Polska spółka z siedzibą w Zabrzu poinformowała, że podjęła działania znacząco zmieniające strukturę kosztów działalności, a przy tym decyzję dotyczącą redukcji ok. 160 etatów.

Aktualizacja; listopada 22, 2022 2:52 PM

Elzab w bieżącym raporcie informuje, że dostosowuje się do tendencji rynkowej, w której produkty elektroniki fiskalnej charakteryzują się zwiększoną funkcjonalnością, w związku z czym wzrasta udział rozwiązań informatycznych w finalnym produkcie. Spółka zapewnia, że dalej będzie zajmować się opracowywaniem, wprowadzaniem na rynek oraz dystrybucją urządzeń fiskalnych pod własną marką. Równocześnie Elzab wciąż planuje rozwój działalności produkcyjnej i sprzedaży produktów z sektora elektro-mobilności, jak ładowarki dla aut elektrycznych. 

Od lutego 2023 r. w spółce pozostanie zatrudnionych ok. 120 osób. Będą to głównie pracownicy działu R&D (informatyka, badania i rozwój), działu sprzedaży i serwisu, a także działów wspierających główną działalność spółki. 

W raporcie czytamy również, że spółka jest w trakcie procesu zbywania zbędnych składników majątku, który oprócz generowania przychodów i pozycji gotówkowej na poziomie ok. 6,6 mln zł, pozwoli w 2023 r. na dalsze ograniczenie kosztów stałych działalności Spółki, co oznacza np. brak konieczności ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, bieżących kosztów utrzymania nieruchomości i maszyn. Jako kolejny etap procesu ograniczania kosztów Elzab zapowiada, że od grudnia tego roku, będzie optymalizował koszty działalności tzw. back-office poprzez ich dostosowanie do nowego modelu biznesowego, podejmie również działania zmierzające do obniżenia kosztów zmiennych, czyli będzie dążyć m.in. do optymalizacji łańcuchów dostaw. 

Zaplanowane przez spółkę działania, powinny przynieść zmniejszenie w 2023 r. ogółu wydatków stałych o ok. 50%. 

Oszczędności Elzab poszukuje również w działalności produkcyjnej, którą zaniechano na rzecz osób trzecich. Z produkcji wycofano również urządzenia, które nie stanowią podstawowego asortymentu spółki. W raporcie czytamy, że łączny wynik na działalności zaniechanej za cały 2022 r. nie powinien przekroczyć ok. 23,5 mln zł. Równocześnie Elzab kontynuuje wyprzedaż wyrobów z magazynu produkcji zaniechanej, określonej jako wartość księgowa ok. 7 mln zł. 

Spółka szacuje, że dzięki temu będzie mogła generować od marca przyszłego roku co miesiąc dodatni wynik ze sprzedaży. Jako kluczowe wskazuje się tu zabezpieczenie w postaci produktów gotowych i komponentów do produkcji fiskalnej, których wartość księgowa magazynu fiskalnego wynosi ok. 17 mln zł, natomiast wartość księgowa magazynu handlowego szacowana jest na ok. 12 mln zł. Poza niezbędnymi zakupami do produkcji bieżącej, Elzab nie przewiduje składania zamówień do połowy 2023 r. 

W raporcie oszacowano, że skonsolidowany wynik EBITDA za rok 2023 może wynieść ok. 12,2 mln zł. Dodajmy, że prognozy na ten rok wynoszą ok. 8,6 mln zł, w porównaniu do 22,8 mln zł za rok 2021. Wartości EBITDA nie uwzględniają działalności firmy związanej z elektro-mobilnością. 

Historia firmy sięga 1969 roku, wtedy powstał w Zabrzu oddziału Zakładu Doświadczalnego przy Zakładach Mechaniki Precyzyjnej "Błonie" z Warszawy. W 1974 roku przekształcono go w Zakłady Urządzeń Komputerowych "MERA-ELZAB". 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama