reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© DoITInPoland
Analizy |

Polska – atrakcyjny kierunek dla globalnych technologii

2023 rok okazał się rekordowym dla Polski pod względem zagranicznych inwestycji. Sama tylko Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspierała te o łącznej wartości 7,4 mld euro.

„Producenci inwestujący w Polsce mogą skorzystać z wielu możliwości wsparcia finansowego zarówno ze źródeł krajowych, jak i Unii Europejskiej. Atrakcyjne formy dotacji oferowane są w postaci dopłat rządowych i wsparcia finansowego dla inicjatyw niskoemisyjnych, programów wsparcia współfinansowanych przez UE, zwolnień podatkowych i ulg podatkowych dla poszczególnych sektorów” — czytamy w raporcie.  „Przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tzw. „Konstytucja dla biznesu", tworzą przyjazne środowisko dla przedsiębiorców. W ostatnim czasie położono nacisk na zgodność z prawem UE, cyfryzację aktów prawnych i postępowań sądowych.”

PAIH zauważa, że lokalne prawo podatkowe przewiduje różne zachęty dla innowatorów, a Polska stała się jednym ze światowych liderów pod względem efektywności ulg podatkowych na badania i rozwój.

Warto przypomnieć, że na decyzję Intela o wybudowaniu fabryki nad Wisłą miało wpłynąć duże wsparcie zapewnione przez polski rząd. Więcej na ten temat Evertiq pisał tutaj: Jak to było z Polską i Intelem?

Przyszłość

Obserwując sytuację branży elektronicznej w Polsce, można wysnuć jeden wniosek: jest ona czymś więcej niż tylko stabilizacją. Mówiła o tym również Ewelina Bednarz podczas rozmowy w Telewizji Biznesowej, zapytana o kondycję tej gałęzi przemysłu. Zwróciła również uwagę, że polscy przedsiębiorcy potrafią się dostosować do różnych zawirowań i działać, pomimo kolejnych problemów, często również przekuwając na swoją korzyść niesprzyjające warunki. Wydawałoby się, że w dobie globalnych napięć, ciężko będzie się rozwijać, a niepokój będzie tylko narastał, towarzysząc zwolnieniom i upadkom firm. Jednak wielu polskim spółkom nie tylko się udaje, ale również bez skrępowania wchodzą na zagraniczne rynki.

Przyszłość przemysłu elektronicznego w Polsce rozwija się zatem na dwóch torach — dzięki rodzimym firmom oraz zagranicznym inwestorom. Wśród wielu głośnych nowych inwestycji, nie wolno jednak zapomnieć o dotychczasowych, bowiem wiele zagranicznych firm zdecydowało się się rozwinąć swoją dotychczasową działalność w Polsce. Pochodzą oni z różnych krajów świata, w tym z USA, Korei Południowej, Niemiec i Wielkiej Brytanii. PAIH podaje, że amerykańskie firmy przeznaczyły na rozwój nad Wisłą ok. 4,6 mld euro. Inwestycje te przyniosły też w 2023 roku  około 20 000 nowych miejsc pracy. 

W dłuższej perspektywie, jak wskazują prognozy zawarte w raporcie, główni globalni gracze produkcyjni będą rozważać ekspansję w Europie w celu złagodzenia ryzyka związanego i reorganizacji łańcucha dostaw. Jest to więc szansa nie tylko dla naszego kraju, ale również lokalnych firm, które mogą znaleźć dla siebie miejsce w dobie tych zmian. 

PAIH zauważył, że zautomatyzowane rozwiązania stają się coraz bardziej dostępne, zwłaszcza w przypadku systemów typu „plug and play”, a czynnik ten niewątpliwie będzie miał wpływ na sektor przemysłowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w nadchodzących latach. Jako drugi czynnik kształtujący przyszłość produkcji organizacja wskazuje kwestię ochrony środowiska. Strategie zrównoważonego rozwoju i ESG mają, zdaniem PAIH, duży wpływ na każdą gałąź sektora produkcyjnego. Równocześnie rosnące koszty energii sprawiają, że inwestorzy poszukują ekologicznych rozwiązań w zakresie nieruchomości i łańcuchów dostaw, w celu skracania dystansu między producentem a odbiorcą końcowym, a także by obniżyć koszty.

Hub półprzewodnikowy w Polsce? 

Niedawno Polska Agencja Inwestycji i Handlu odbyła misję biznesową w Tajpej, której celem było nawiązanie relacji z kluczowymi przedstawicielami tajwańskiego sektora produkcji półprzewodników. Przedsięwzięcie związane było bezpośrednio z Forum Inwestycyjnym „Polska Chemia dla Półprzewodników”, podczas którego zaprezentowano tajwańskim firmom z branży półprzewodnikowej szanse inwestycyjne, jakie czekają na nie w Polsce. PAIH wskazało, że forum skierowane było również do firm stanowiących dostawców komponentów chemicznych do produkcji półprzewodników, mogących stanowić przyszłych partnerów w ramach europejskich inwestycji Intela i TSMC.

PAIH wykorzystało to wydarzenie do przedstawienia swojej oferty, ściśle związanej z kształtującym się w Europie Centralnej ekosystemem, powstającym wokół przyszłych zakładów liderów branży. W Tajwanie przedstawiciele organizacji prezentowali zatem mocne strony Polski sprzyjające lokowaniu inwestycji półprzewodnikowych nad Wisłą. Jako kluczowy atut podkreślano zatem położenie geograficzne Polski, bliskość przyszłych inwestycji TSMC i Intela, dostępność talentów na rynku pracy, a także sprzyjające otoczenie prawne i instytucjonalne dla inwestycji zagranicznych.

„To pierwsza inicjatywa skierowana do sektora chemicznego w ramach prowadzonych przez PAIH działań promujących rozwój branży półprzewodników w Polsce. Jest ona częścią długofalowej strategii Agencji, która zakłada wzmocnienie wizerunku Polski jako strategicznego partnera dla inwestorów poszukujących lokalizacji dla nowych inwestycji w Europie Centralnej. Mamy historyczną szansę rozwoju w Polsce branży półprzewodnikowej, która jest kluczowa dla wdrażania Przemysłu 4.0 i niezbędna dla zachowania konkurencyjności przez polską gospodarkę” — mówił Andrzej Dycha, prezes PAIH.

Podczas swojej misji, przedstawiciele agencji odbyli szereg spotkań z firmami, na współpracy z którymi Polska mogłaby dużo zyskać, jak choćby siódmy największy producent półprzewodników na świecie — Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation. Wizytowali również w najważniejszej instytucji naukowo-badawczej na Tajwanie, czyli Industrial Technology Research Institute, a także spotkali się z siostrzaną agencją TAITRA.

„Relacje z biznesem tajwańskim pozostają kluczowe z punktu widzenia potrzeb przyszłego hubu półprzewodnikowego, jaki będzie się kształtować w Polsce wraz z uruchomieniem zakładu Intela. W planie agencji są już kolejne projekty i wizyty, w tym udział w największych targach branży półprzewodników, SEMICON TAIWAN” — pisze PAIH na swojej stronie internetowej.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu została Patronem Honorowym Evertiq Expo Kraków 2024. Już 12 czerwca będzie można spotkać firmy reprezentujące polską branżę elektroniczną oraz te zagraniczne, które zdecydowały się na inwestycje nad Wisłą. Odpowiedź na pytanie „Dlaczego Polska?” postarają się również znaleźć uczestnicy naszego panelu dyskusyjnego, który będzie gwoździem programu naszej tegorocznej konferencji. Rejestracja na wydarzenie wciąż trwa!


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2