reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© elmos
Przemysł elektroniczny |

Przełom ws. sprzedaży fabryki Elmos w Dortmundzie

Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Klimatu wydało zgodę na mocy prawa o handlu zagranicznym na sprzedaż fabryki płytek w Dortmundzie przez Elmos Semiconductor SE na rzecz amerykańskiej firmy Littelfuse, Inc.

Elmos chciał sprzedać swoją fabrykę już od wielu miesięcy. W listopadzie 2022 roku Evertiq pisał najpierw o tym, że zakup planowany przez chińską firmę stanął pod znakiem zapytania, a później został zablokowany przez odpowiednie urzędy w Niemczech. W czerwcu okazało się, że do gry wkroczyła amerykańska firma Littelfuse, z którą Elmos podpisał umowę sprzedaży zakładu produkcyjnego w Dortmundzie za cenę netto wynoszącą około 93 mln euro. Jak podano w komunikacie prasowym, zezwolenie antymonopolowe zostało wydane 27 lipca przez niemiecki Federalny Urząd Kartelowy (Bundeskartellamt).

Elmos twierdzi, że wraz z uzyskaniem zezwolenia na handel zagraniczny, wymogi regulacyjne dotyczące zamknięcia transakcji zostały spełnione, a kupujący dokona płatności na rzecz niemieckiego producenta w wysokości około 37 mln euro. Pozostała część ceny zakupu będzie należna w momencie zamknięcia transakcji, co jak podano ma nastąpić 31 grudnia 2024 roku.

Zgodnie z umową, Littelfuse przejmie fabrykę wafli w Dortmundzie zatrudniającą około 225 pracowników. Wszystkie inne działania, w tym operacje testowania, pozostaną w mocy Elmos. Ponadto Elmos i Littelfuse zgodziły się zawrzeć wieloletnią umowę o współdzieleniu mocy produkcyjnych z początkowym okresem obowiązywania do 2029 roku, w ramach której Elmos kupi określone ilości wafli produkowanych w fabryce. Zaznaczono, że ta długoterminowa umowa uzupełni istniejące ustalenia dotyczące dostaw z innymi partnerami odlewniczymi Elmos i zapewni Elmosowi niezbędne moce produkcyjne, aby sprostać przewidywanemu zapotrzebowaniu klientów.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama