reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander-podshivalov-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 października 2012

Inwestycje łódzkiego BaZeKo

BaZeKo realizuje projekt wdrożenia innowacyjnej technologii do procesu produkcji i rozbudowuje park maszynowy.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; Działanie 3.2: podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, firma BaZeKo otrzymała dofinansowanie na 'Wdrożenie innowacyjnej technologii do procesu produkcji i montażu płytek obwodów drukowanych w firmie BaZeKo stanowiącej wyniku prac badawczo-rozwojowych'. Całkowita wartość projektu wynosi 1,37 mln PLN, przy kwocie dofinansowania równej 768,66 tys. PLN. Redakcji evertiq.pl udało się ustalić na co zostały lub będą w niedalekiej przyszłości przeznaczone pozyskane środki unijne. W pierwszej kolejności zakupiono i zainstalowano 2 maszyny Siplace; kolejna maszyna Siplace zostanie zakupiona w najbliższym czasie. Park maszynowy rozbudowano także o tester elektryczny i piec rozpływowy. W kolejnej transzy inwestycji BaZeKo zainwestuje w automatyczną inspekcję optyczną, program do obsługi produkcji płytek i program księgowy. Firma ubiegała się o dofinansowanie z funduszy unijnych od lata ubiegłego roku. Środki zostały przyznane dopiero w kwietniu 2012, co skutkuje przesunięciem okresu realizacji inwestycji. Planuje się zamknięcie projektu w kwietniu 2013. Wdrożenie innowacyjnej technologii procesu produkcji w łódzkiej spółce ma na celu rozszerzenie usług, zwiększenie konkurencyjności oraz podniesienie jakości. --- Firma BaZeKo s.c. istnieje od 1986 roku i zajmuje się produkcją seryjną jak i prototypową obwodów drukowanych oraz montażem SMD i THT.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-1