reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 25 maja 2011

Upadł Autocomp Electronics ze Szczecina

Autocomp Electronics to producent systemów elektroniki i automatyki dla sektorów morskiego, ochrony mienia oraz wojskowego.
W Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym zamieszczono ogłoszenie następującej treści: ‘Autocomp Electronics Sp. z o.o. w Szczecinie, KRS 0000202992 [...] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 28 kwietnia 2011 r. ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu (ustanowiono zarząd własny sprawowany co do całości jego majątku) dłużnika "AUTOCOMP ELECTRONIC" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 9/11.

Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Agnieszkę Smoleń oraz na nadzorcę sądowego Macieja Kasprzyka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" oraz w dzienniku "Gazeta Wyborcza" - w wydaniu lokalnym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, pod adresem: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.

Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczeń o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.’

Autocomp Electronics Sp. z o.o. został założony w 1991 roku przez grupę pracowników naukowych Politechniki Szczecińskiej. Autocomp Electronic dostarcza systemy i urządzenia z katalogu produktów gotowych, jak również podejmuje się opracowania nowych systemów na zamówienie oraz modernizacji już istniejących.

Specjalnością firmy są prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia systemów z dziedziny automatyki i sterowań, ochrony perymetrycznej obiektów, symulatorów i trenażerów, bezprzewodowego sterowania informacja zwrotną, softwarowe i inne realizowane na potrzeby firm, Wojska oraz Szkolnictwa Wyższego. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczym, jak również linią montażową SMD.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 15 2018 00:12 V9.6.1-1