reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 25 maja 2011

Upadł Autocomp Electronics ze Szczecina

Autocomp Electronics to producent systemów elektroniki i automatyki dla sektorów morskiego, ochrony mienia oraz wojskowego.

W Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym zamieszczono ogłoszenie następującej treści: ‘Autocomp Electronics Sp. z o.o. w Szczecinie, KRS 0000202992 [...] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 28 kwietnia 2011 r. ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu (ustanowiono zarząd własny sprawowany co do całości jego majątku) dłużnika "AUTOCOMP ELECTRONIC" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 9/11. Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Agnieszkę Smoleń oraz na nadzorcę sądowego Macieja Kasprzyka. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" oraz w dzienniku "Gazeta Wyborcza" - w wydaniu lokalnym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, pod adresem: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczeń o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.’ Autocomp Electronics Sp. z o.o. został założony w 1991 roku przez grupę pracowników naukowych Politechniki Szczecińskiej. Autocomp Electronic dostarcza systemy i urządzenia z katalogu produktów gotowych, jak również podejmuje się opracowania nowych systemów na zamówienie oraz modernizacji już istniejących. Specjalnością firmy są prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia systemów z dziedziny automatyki i sterowań, ochrony perymetrycznej obiektów, symulatorów i trenażerów, bezprzewodowego sterowania informacja zwrotną, softwarowe i inne realizowane na potrzeby firm, Wojska oraz Szkolnictwa Wyższego. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczym, jak również linią montażową SMD.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 25 2019 20:13 V13.3.22-1