reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGO
Przemysł elektroniczny |

VIGO z gigantycznym dofinansowaniem

Polska spółka z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim poinformowała, że jej projekt „HyperPic – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” został wybrany do dofinansowania w ramach FENG. Jak wskazuje VIGO w komunikacie prasowym, łączna wysokość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 878 606 239,96 zł, zaś rekomendowana wysokość pomocy publicznej to rekordowe 453 694 142,06 zł.

VIGO wyjaśnia w komunikacie, że celem projektu HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni, budowa kompletnej linii produkcyjnej fotonicznych układów scalonych w zakresie średniej podczerwieni oraz utworzenie kompletnego łańcucha dostaw dla tych układów. Projekt ten wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na dynamicznym rynku. 

Co istotne, dzięki realizacji tego projektu VIGO Photonics zostanie pierwszym na świecie producentem fotonicznych układów scalonych dla średniej podczerwieni (MIRPIC).

Polska spółka dodaje również, że projekt HyperPIC jest częścią europejskiego projektu Important Projects of Common European Interest in Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI ME/CT), którego celem jest wzmocnienie europejskiej branży mikroelektronicznej. 

Kilka miesięcy temu, 12 czerwca 2023 roku, Komisja Europejska zatwierdziła maksymalną wysokość pomocy publicznej (102,9 mln euro) dla VIGO na realizację projektu HyperPIC. Teraz jednak wskazano, że łączna wysokość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 878 606 239,96 zł, a maksymalna wysokość pomocy publicznej 453 694 142,06 zł, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie. 

VIGO podkreśla, że kosztami kwalifikowanymi są nakłady na prace badawczo-rozwojowe, nakłady na budowę nowej linii produkcyjnej oraz koszty operacyjne po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej. 

„Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest rozwój technologii fotonicznych układów scalonych. Dotychczasowym problemem w rozwoju sensoryki w zakresie średniej podczerwieni była wysoka cena wytworzenia i integracji pojedynczego układu. Obecny szybki rozwój technologii integracji komponentów fotonicznych może otworzyć drogę do produkcji zintegrowanych układów fotonicznych w masowej skali, dzięki integracji całego systemu na jednym chipie, a koszty układu zostaną znacząco obniżone” – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics, w komunikacie prasowym.

Projekt HyperPIC ma być realizowany w latach 2023-2030 i składa się z dwóch faz: 

  • fazy R&D (lata 2023-2027) — wartość kosztów kwalifikowanych w fazie R&D wynosi 150 738 267,75 zł 
  • fazy FID (First Industrial Deployment) tj. pierwszego przemysłowego wdrożenia (lata 2023-2030), obejmującego inwestycje w nową linię produkcyjną oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów, w tym finansowanie części kosztów operacyjnych w trakcie wdrożenia — wartość kosztów kwalifikowanych w fazie FID wynosi 727 867 972,21 zł .

„Rynek średniej podczerwieni stanowi obecnie obszar praktycznie niezagospodarowany i jest wielką szansą biznesową dla firm technologicznych o odpowiednim potencjale i doświadczeniu, takich jak VIGO. Jako podmiot z wieloletnim, autorskim know-how i wysokimi kompetencjami technologicznymi, mamy szansę stać się globalnym pionierem i kreatorem tego bardzo perspektywicznego rynku. Nasze produkty mogą np. być w przyszłości integrowane z elektroniką użytkową, tzw „wearables” lub smartfonami czy sprzętem AGD. Widzimy także szeroki wachlarz ich zastosowań w biomedycynie, monitorowaniu zanieczyszczeń, operatorach infrastruktury krytycznej, telekomunikacji, samochodach czy sprzętach typu IoT” – wyjaśnia dalej Adam Piotrowski.

VIGO podkreśla, że po zakończeniu fazy FID planuje rozpocząć produkcję seryjną, co miałoby nastąpić po 2029 roku.

Jako potencjalnych odbiorów układów HyperPIC VIGO wskazuje kontrahentów z całego świata, którzy wykorzystują w swoich produktach rozwiązania z obszaru szeroko rozumianych technik czujnikowych, czyli wytwórcy aparatury biomedycznej, producenci urządzeń do monitorowania zanieczyszczeń, operatorzy infrastruktury krytycznej, firmy działające na rynku IoT, operatorzy i integratorzy telekomunikacyjni, przemysł samochodowy, producenci maszyn przemysłowych oraz producenci urządzeń mobilnych.  

„Uzyskanie dofinansowania w ramach FENG dla projektu HyperPIC jest niezwykle istotnym kamieniem milowym dla VIGO. Dzięki niemu będziemy w stanie rozwijać technologie HyperPIC, w której jesteśmy światowymi pionierami i stworzymy strategiczny potencjał do produkcji fotonicznych układów scalonych dla średniej i dalekiej podczerwieni w Europie, co z kolei pozwoli na zachowanie przewagi technologicznej UE, jak również na wzmocnienie potencjału technologicznego polskiej gospodarki” – podkreśla Adam Piotrowski. „Projekt HyperPIC wpisuje się także w cele inicjatywy IPCEI on Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI ME/CT) w obszarze projektowania procesorów i układów scalonych dla sztucznej inteligencji – w celu dostarczenia AI odpowiednich danych konieczne jest przetworzenie różnych fizycznych informacji płynących z otaczającego nas świata – temperatura, skład chemiczny, dystans od obiektu itp. Aby było to możliwe konieczny jest rozwój inteligentnych sensorów, pozwalających na szybkie pomiary oraz dostarczających systemom AI uporządkowanych i przeprocesowanych danych.”


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-1
reklama
reklama