reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem
Przemysł elektroniczny |

KE zatwierdza 102,9 mln euro wsparcia dla polskiej spółki

Vigo Photonics poinformowało w komunikacie prasowym, że Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną w wysokości do 102,9 mln euro w ramach europejskiego mechanizmu IPCEI ME/CT na realizację przez polską spółkę projektu HyperPIC.

Głównym celem projektu – jak pisze Vigo Photonics – jest stworzenie kompletnej, generycznej platformy technologicznej integrującej kluczowe elementy łańcucha wartości układów fotoniki scalonej (PIC) na zakres średniej podczerwieni (Mid-IR Photonic Integrated Circuits, MIRPICs).

Vigo Photonics wyjaśnia w komunikacie prasowym, że łączna wysokość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 253,4 mln EUR, a dotacja może wynieść maksymalnie 102,9 mln euro (41% kosztów kwalifikowanych).

Należy dodać, że zarząd VIGO Photonics przewiduje, iż koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych, zostaną pokryte ze środków i kapitałów własnych spółki, z finansowania dłużnego i/lub, w szczególności w fazie FID, z innych źródeł, takich jak m.in. strategiczne partnerstwo projektowe i/lub finansowanie pozabilansowe w formule project finance.

Realizację projektu HyperPIC zaplanowano na lata 2023-2030. Na początku, do 2027 roku będzie realizowana faza R&D, a wartość kosztów kwalifikowanych na tą część oszacowano na 34,2 mln euro. Następnie od 2027 do 2030 roku będzie realizowana faza FID, czyli pierwszego przemysłowego wdrożenia, co obejmuje inwestycje w nową linię produkcyjną, a także wdrożenie do produkcji nowych produktów, w tym finansowanie części kosztów operacyjnych w trakcie wdrożenia. Tutaj wartość kosztów kwalifikowanych oszacowano na 219,2 mln euro.

„Uzyskanie decyzji KE zatwierdzającej wysokość dofinansowania z UE na projekt HyperPIC jest niezwykle istotnym kamieniem milowym dla VIGO. Decyzja ta umożliwi nam ubieganie się o odpowiednie środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, dzięki czemu, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury konkursowej przez NCBiR, możliwa będzie realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego związanego z rozwojem technologii HyperPIC, której będziemy światowymi pionierami. Dzięki realizacji tego projektu stworzymy strategiczny potencjał do produkcji fotonicznych układów scalonych dla średniej i dalekiej podczerwieni w Europie, co z kolei pozwoli na zachowanie przewagi technologicznej UE, jak również na wzmocnienie potencjału technologicznego polskiej gospodarki” – mówi w komunikacie prasowym Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1