reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© BeeIN
Biznes |

BeeIN na dobrej drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła beeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana na rynku NewConnect spółka z siedzibą w Siedlcach rozważa budowę w Polsce centrum badawczo-rozwojowego i uruchomienie produkcji wydajnych pomp ciepła o parametrach dostosowanych do europejskich warunków klimatycznych. Jednocześnie BeeIN konsoliduje rynek lokalnych dystrybutorów i rozwija sieć instalatorów.

W maju 2023 r. polska spółka dostarczająca rozwiązania OZE do 20 krajów ogłosiła rozpoczęcie prac nad stworzeniem własnej, nowatorskiej pompy ciepła. Decyzja była rezultatem kilkuletniej współpracy z instalatorami i serwisantami pomp ciepła wiodących światowych marek, dystrybuowanych przez beeIN. Zdobyte doświadczenia pozwoliły spółce zidentyfikować obszary, w których można ulepszyć działanie pomp ciepła m.in. poprzez zwiększenie ich wydajności, efektywności energetycznej (obniżenie energochłonności), bezpieczeństwa użytkowania oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W dobie profesjonalizującego się rynku OZE długofalową przewagę konkurencyjną osiągną firmy, które inwestują w innowacje. Naszą ambicją jest znalezienie się w gronie przedsiębiorstw, które wyznaczają trendy i jako pierwsze oferują klientom rozwiązania nowej generacji. Konsekwentnie do tego dążymy, pracując z zespołem naukowców z Politechniki Warszawskiej nad innowacyjną pompą ciepła, której stworzenie wygeneruje wartość zarówno dla naszych klientów, jak i Akcjonariuszy" – wyjaśnia Michał Sochacki, Prezes Zarządu beeIN S.A.

Również w maju spółka nawiązała współpracę z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Zawarte porozumienie otwiera możliwość wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez co najmniej 5 lat. Ich celem będzie opracowanie rozwiązania o zredukowanym zużyciu energii oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia, które przyczyni się do poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu, pisze firma.

Jak mówił Michał Sochacki w wywiadzie udzielonym Evertiqowi: BeeIN zawdzięcza swój dynamiczny rozwój strategii opartej na „dywersyfikacji do kwadratu”, której pierwszą gałęzią jest zróżnicowanie wachlarza starannie dobranych produktów z sektora OZE, które łączy wykorzystanie najnowszych technologii, a drugą dywersyfikacja geograficzna działalności spółki, sukcesywnie rozszerzającej ekspansję o nowe rynki zagraniczne.

Spółka z Siedlec nie zatrzymuje się i chce zdobyć wiodącą pozycję na rynku nowatorskich, energooszczędnych i bardziej efektywnych pomp ciepła adresowanych do klientów detalicznych oraz przemysłowych.

Dążymy do stworzenia pomp ciepła o mniejszych mocach typu powietrze/woda, przeznaczonych dla klientów indywidualnych oraz pomp ciepła o większych mocach typu solanka/woda, które znajdą zastosowanie w obiektach przemysłowych, szpitalach, żłobkach, szkołach i wspólnotach mieszkaniowych” - mówi Jan Paweł Lisicki, Członek Rady Nadzorczej beeIN S.A.

BeeIN uważa, że badania, w których firma bierze udział mogą zrewolucjonizować rynek. Planowane działania zakładają ścisłe powiązanie prac konstrukcyjnych z analizą teoretyczną i badaniami laboratoryjnymi. W fazie badawczo-rozwojowej przewidziano weryfikację pomiarową parametrów pracy urządzeń, która pozwoli ocenić poprawność założeń. Dzięki niej badacze uzyskają też odpowiedź w zakresie oczekiwanej skuteczności opracowanych rozwiązań.

Pompy ciepła przystosowane będą do pracy w systemach IoT, z możliwością zdalnego zarządzania, co poprawi powszechnie oczekiwany przez użytkowników komfort i bezpieczeństwo obsługi, a także umożliwi zdalne dostosowywanie pracy urządzenia do warunków lokalnych. Przyczyni się to również do osiągnięcia jak najlepszych parametrów użytkowych, w tym obniżenia zużycia energii. Ważnym aspektem projektu jest także rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, które pozwoli na testowanie urządzeń oraz prowadzenie prac zmierzających do opracowania i dalszego rozwoju nowych urządzeń grzewczych i chłodzących różnego typu wykorzystujących pompy ciepła” – mówi dr inż. Jacek Hendiger, Kierownik Zespołu B+R.

Firma twierdzi, że opracowywane pompy ciepła będzie można zintegrować z istniejącymi już lokalnymi systemami grzewczymi. Urządzenia o zwiększonej wydajności zostaną też dostosowane do specyfiki klimatu panującego w regionach Europy, w których w okresie zimowym występują ujemne temperatury. Spółka zakłada, że wprowadzenie na rynek nowych urządzeń pozwoli obniżyć koszty ogrzewania, zwiększyć dostępność pomp ciepła dla osób średniozamożnych i finalnie przyspieszyć termomodernizację budynków. Zdaniem przedstawicieli beeIN nowe urządzenia mogą istotnie zmienić rynek pomp ciepła.

„Wprowadzenie na rynek energooszczędnych pomp ciepła, w których zastosujemy czynniki robocze o mniejszym (znikomym) wpływie na środowisko naturalne, może zainicjować jakościową zmianę na rynku tych urządzeń w skali Polski, a nawet Europy. Dotyczy to w szczególności rzadko obecnie wykorzystywanych pomp ciepła typu solanka/woda, których nowa generacja może wykreować nowy rynek pomp ciepła” – mówi Jan Paweł Lisicki, Członek Rady Nadzoreczej beeIN S.A.

BeeIN liczy, że nowa generacja pomp ciepła, nad której stworzeniem pracuje wraz z naukowcami z Politechniki Warszawskiej, będzie w założeniach bezpieczniejsza dla użytkowników i dla środowiska, dzięki wyeliminowaniu silnie wybuchowego propanu.

"W pompie ciepła zastosowany zostanie czynnik roboczy o najniższym możliwym wskaźniku oddziaływania na środowisko GWP (ang. Global Warming Potential), przy czym dobór czynnika będzie uwzględniał jednocześnie wysoką efektywność urządzenia, jak i bezpieczeństwo użytkowania” – dodaje dr inż. Jacek Hendiger, Kierownik zespołu badawczego.

Trwające obecnie badania w kierunku zastosowania nowego czynnika roboczego uwzględniają jednocześnie poprawę parametrów użytkowych pomp ciepła i planowane zmiany regulacji unijnych. Ich celem ma być wprowadzenie zakazu stosowania niektórych czynników chłodniczych, przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego i tym samym przyspieszających zmiany klimatu, czytamy w komunikacie prasowym. 

W innowacyjnej konstrukcji pompy ciepła przewidywana jest realizacja transkrytycznego i/lub podkrytycznego obiegu czynników roboczych o znikomej wartości wskaźnika GWP (Potencjału Globalnego Ocieplenia), w tym czynników naturalnych oraz ich roztworów. Zakładamy też opracowanie rozwiązań technicznych, algorytmów i sposobów regulacji w celu dopasowania temperatury przemian fazowych do panujących warunków atmosferycznych oraz obciążenia cieplnego budynku. Istotnym elementem prac będzie również optymalizacja procesu odtajania parowacza w celu zapewniania najwyższej efektywności energetycznej instalacji” – wyjaśnia dr inż. Marian Rubik z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Aktualnie spółka realizuje wraz z naukowcami z Politechniki Warszawskiej badania w celu wypracowania innowacyjnych technologii pomp ciepła. BeeIN S.A. złożyła też wniosek w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o grant na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w obszarze tych urządzeń oraz budowę bazy badawczo-rozwojowej i produkcyjnej w konkursie Ścieżka SMART realizowanym w ramach Programu FENG.

„Naszym celem jest stworzenie innowacyjnej pompy ciepła oraz zbudowanie na terenie Polski infrastruktury umożliwiającej rozpoczęcie produkcji urządzeń. Planujemy zlokalizować nasze centrum badań B+R na terenie gminy Siedlce, skąd się wywodzimy i gdzie zarejestrowana jest nasza firma. Jego budowa będzie istotnym wydarzeniem nie tylko dla nas, ale i dla społeczności lokalnej, ponieważ pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy i zwiększyć jakość życia okolicznych mieszkańców. Liczymy na to, że pozyskamy grant w ramach Ścieżki SMART, który pozwoli nam zrealizować nasze strategiczne cele związane z tą inwestycją. Jesteśmy też jednak otwarci na inne sposoby finansowania tego projektu w przypadku niepowodzenia w pozyskaniu grantu z PARP-u” – wyjaśnia Michał Sochacki, Prezes beeIN.

Należy dodać, że firma realizuje w holistyczny sposób plany związane z rozwojem w różnych obszarach obejmujących rozwiązania OZE, w tym w sektorze pomp ciepła. BeeIN do owocnych zalicza zatem współpracę z takimi producentami komponentów OZE oraz pomp ciepła, jak np. DAIKIN, RBM i SPRUN select. Jednocześnie firma nie chce się zamykać tylko na dotychczasowych partnerów, chce się rozwijać, więc zgodnie z przyjęta strategią zależy jej na rozbudowie sieci partnerów.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama