reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© XTPL
Biznes |

Polska spółka pozyskała 36,5 mln zł na przyspieszenie rozwoju

XTPL, globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji, poinformował, że zostały objęte wszystkie 275 000 oferowane akcje zwykłe na okaziciela serii V – napisano w aktualnościach. Podkreślono, że cena emisyjna została ustalona na poziomie 133,00 zł, co oznacza, że wartość oferty wyniosła ponad 36,5 mln zł. Okazuje się, że zainteresowanie, jakim cieszyło się objęcie akcji spółki było wyższe, niż przewidywano – kilkukrotnie przewyższyło wielkość oferty.

Polska spółka chce przeznaczyć pozyskane środki z emocji akcji na zwiększenie potencjału komercjalizacji technologii XTPL w ramach wszystkich trzech rozwijanych linii biznesowych. 

XTPL zaznacza, że w latach 2023-2026 zamierza zainwestować około 60 mln zł w trzech kluczowych obszarach: sprzedaży, produkcji oraz B+R. Jej celem biznesowym jest bowiem osiągnięcie 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 2026 roku. 

Jak wyjaśnia spółka, jej oferta objęła 275 000 akcji zwykłych na okaziciela serii V emitowanych przez XTPL w trybie subskrypcji prywatnej, które po zakończonym z sukcesem procesie budowania księgi popytu i objęciu akcji przez inwestorów, będą reprezentować 11,9 proc. akcji spółki. Podkreślono również, że oferta nie była przypadkowa, skierowano ją do inwestorów wybranych przez Zarząd firmy.

„Z sukcesem zamknęliśmy ofertę akcji serii V, która cieszyła się wysokim zainteresowaniem inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a także krajowych i międzynarodowych podmiotów, z których cześć nie była wcześniej obecna w naszym akcjonariacie. Cieszę się, że pozytywnie przeszliśmy ocenę naszego potencjału rozwoju, a wszystkim inwestorom, polskim oraz zagranicznym, dziękuję za wzięcie udziału w ofercie i okazane nam zaufanie. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować plan inwestycyjny w latach 2023-2026 na kwotę około 60 mln zł i wykorzystać przewagi naszej unikalnej technologii ultraprecyzyjnego druku w sposób, który pozwoli nam wdrożyć ją na przemysłowe linie największych producentów elektroniki nowej generacji. Naszym twardym celem biznesowym jest uzyskanie 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku, co oznacza 10-krotny wzrost względem ubiegłego roku, a ambicją i planem długoterminowym jest stanie się jednym z globalnych standardów produkcji zaawansowanej elektroniki, wpinając się w ogromny łańcuch wartości tego obszaru, w którym najwięksi potrafią generować sprzedaż na poziomie kilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie. Przed nami bardzo intensywny okres i ambitne cele, które wyznaczyliśmy sobie do zrealizowania i jesteśmy do tych zadań dobrze przygotowani” – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL.

XTPL w maju tego roku ogłosiło, że chce zwiększyć dziesięciokrotnie przychody, by w 2026 roku osiągnąć 100 mln zł. By zrealizować swój cel, spółka chce zainwestować ok. 60 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat, co ma przełożyć się zintensyfikowanie i przyspieszenie rozwoju firmy, a zarazem na pokrycie zapotrzebowania klientów, zwiększenie zdolności produkcyjnych, wsparcie działań sprzedażowych oraz praz badawczo-rozwojowych. W tym celu zostaną wykorzystane środki pozyskane z emisji akcji, zaś pozostała część finansowania – jak zaznacza XTPL – będzie pochodziła głównie ze środków własnych w ramach działalności operacyjnej, grantów i finansowania dłużnego.

„Środki pozyskane z oferty będą stanowić znaczną część zaplanowanych na lata 2023-2026 inwestycji, na które zamierzamy przeznaczyć około 60 mln zł. Przygotowując się do wdrożeń naszej technologii na skalę przemysłową, zamierzamy przede wszystkim zwiększyć moce produkcyjne we wszystkich trzech rozwijanych przez nas liniach biznesowych i wzmocnić działania sprzedażowe, włącznie z otwieraniem międzynarodowych przedstawicielstw na kluczowych dla nas rynkach: USA, Tajwan, Korea Płd. Kontynuować będziemy także zaawansowane prace z obszaru B+R dla zachowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej i wdrażania kolejnych generacji oferowanych przez nas produktów, a w dalszej perspektywie, projektowania nowych rozwiązań. Kluczowym katalizatorem przyszłych wzrostów Spółki ma być linia biznesowa projektów nakierowanych na wdrożenia przemysłowe. Jej potencjał przy założeniu zrealizowania wszystkich obecnych 9 projektów, szacujemy na około 400 mln zł średniorocznych przychodów. Aktualnie w 3 z nich jesteśmy na końcowym etapie ewaluacji naszej technologii, czyli budowania urządzenia prototypowego z naszym modułem drukującym celem finalnych testów na liniach końcowych klientów – globalnych producentów elektroniki nowej generacji” – dodaje Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Warto dodać, że XTPL od początku istnienia dba o ochronę właśności przemysłowej i intelektualnej, o czym świadczy 7 przyznanych firmie patentów, a także 26 zgłoszonych wniosków patentowych. W marcu tego roku Evertiq pisał o przyznaniu trzech patentów polskiej spółce przez kraje Dalekiego Wschodu.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2