reklama
reklama
reklama
reklama
© XTPL
Przemysł elektroniczny |

Polska spółka z patentami w Chinach i Japonii

Założone w 2015 roku XTPL, specjalizujące się w addytywnej technologii ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów, może określić ostatnie miesiące jako owocne. Najpierw odnotowało 5-krotny wzrost w 2022 roku i przekroczyło 10 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów oraz usług, a teraz otrzymało trzy patenty w krajach Dalekiego Wschodu.

Na początku lutego 2019 roku rozpoczęła się procedura zgłoszeniowa dla patentu XTPL zatytułowanego "Method of printing fluid". Wraz ze zgłoszeniem, wynalazek zaczął podlegać ochronie. Po wielu długich miesiącach oczekiwań, kilka dni temu, 16 marca Chiński Urząd Patentowy przyznał polskiej spółce warunkowy patent na metodę Ultra-Precyzyjnej Depozycji.

Od lutego 2019 roku na zatwierdzenie oczekiwał również inny wniosek patentowy XTPL zatytułowany "Fluid printing apparatus". W tym przypadku Chiński Urząd Patentowy przyznał warunkowy patent na urządzenie drukujące wykorzystywane w procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji 17 marca tego roku.

Jak podaje PAP Biznes, ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania obu patentów jest wniesienie opłaty za jego wydanie do dnia 8 maja 2023 roku.

W tym czasie na decyzję oczekiwał również zgłoszony w Japońskim Urzędzie Patentowym przez XTPL patent "Method of printing fluid" na metodę Ultra-Precyzyjnej Depozycji. Decyzja zapadła 21 marca, a czas na wniesienie opłaty, w celu dopełnienia wszystkich wymogów formalnych, mija 19 kwietnia 2023 roku.

PAP Biznes podkreśla, że spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 26 zgłoszeń patentowych i łącznie 7 przyznanych patentów. Wydaje się, że w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się następnych rozstrzygnięć. 

Zgodnie z szacunkami XTPL, spółka zamknęła 2022 rok przychodami ze sprzedaży produktów i usług rzędu 10,1 mln zł, czyli blisko 5 razy więcej niż w 2021 roku. Powodu wzrostu wyników globalny dostawca rozwiązań nanodruku dla rynku nowoczesnej elektroniki dopatruje się w skutecznej komercjalizacja technologii XTPL w obszarze wszystkich trzech linii biznesowych, a także w postępach we wdrożeniach przemysłowych, rosnącej sprzedaż urządzeń DPS oraz wysokim popycie na nanotusze. Jak podano, środki pieniężne Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 5,8 mln zł w porównaniu do 4,6 mln zł na koniec 2021 roku.

„Przekroczenie 10 mln zł rocznych przychodów ze sprzedaży produktów i usług to dla nas duża satysfakcja i motywacja do dalszych działań. W skali roku nasza sprzedaż wzrosła blisko 5-krotnie, a jako Spółka zrealizowaliśmy założony sobie cel finansowy w postaci zbilansowania przepływów pieniężnych w skali 12-miesięcy. Jest to rezultat intensywnej pracy przez wszystkie ostatnie lata, w trakcie których krok po kroku rozwijaliśmy i prezentowaliśmy naszą technologię coraz szerszej grupie odbiorców, czego skutkiem w IV kwartale było przejście do kolejnego etapu wdrożenia przemysłowego, tym razem z partnerem z Korei Płd. Tym samym na zaawansowanych etapach wdrożeń przemysłowych rozwijamy już 3 projekty, które obejmują strategiczne dla XTPL obszary: wyświetlacze, płytki PCB oraz półprzewodniki. Do osiąganych wyników partycypują jednak wszystkie trzy równolegle rozwijane przez nas linie biznesowe, w których – poza wdrożeniami przemysłowymi – istotną rolę odgrywa także regularna sprzedaż urządzeń prototypujących Delta Printing System, z coraz większą ekspozycją na rynku azjatyckim, a także rosnący popyt na oferowane przez XTPL nanotusze. Na 2023 rok patrzymy pozytywnie, zarówno z perspektywy Spółki, jak i całej branży deep tech.” – mówił Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1