reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pozyton
Przemysł elektroniczny |

Zaawansowany etap prac nad systemem MoRS

Polski producent specjalistycznych liczników energii elektrycznej, urządzeń do transmisji danych pomiarowych oraz oprogramowania do zarządzania pomiarami jest już na etapie zaawansowanych prac nad systemem MoRS, czyli modułowym, rozproszonym systemem monitorowania mediów przemysłowych.

O rozpoczęciu prac rozwojowych częstochowskiej spółki informował Evertiq w styczniu 2022 roku: Pozyton z grantem NCBR na projekt badawczo-rozwojowy. Teraz Pozyton nadesłał do redakcji Evertiqa informację dotyczącą postępu w pracach.

Jak napisano, Pozyton zakończył realizację pierwszego etapu projektu, w którym opracowano prototypy elementów nowego systemu MoRS: 

  • licznika energii (LE-23), 
  • modułu komunikacyjno-rejestrującego (MKR-23), 
  • modułu pomiarowego (MP-23).

Drugi etap prac rozwojowych ma zakończyć się serią prototypową oraz serią próbną tych urządzeń.

Pozyton informuje również, że w drugiej połowie 2023 r. zaplanowano certyfikację kluczowego elementu systemu MoRS – nowego licznika – przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną. Włączenie do swojej stałej oferty pierwszych urządzeń opracowywanego systemu MoRS firma zaplanowała na początek 2024 r.

„System MoRS stanowi odpowiedź Pozytonu na potrzebę stałego monitorowania oraz zarządzania zużyciem różnych mediów przemysłowych takich jak m.in.: energia elektryczna oraz cieplna, ciecze, gaz ziemny, czy gazy techniczne.” – wyjaśnia firma w nadesłanym do Evertiqa komunikacie.

Pozyton podpisał umowę na realizację projektu „Modułowy, rozproszony system monitorowania mediów (MoRS)” 21 grudnia 2021 roku z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zgodnie z umową wartość projektu oszacowano na 3 645 126,13 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EU w wysokości 2 065 395,07 zł, wkład własny firmy to 1 579 731,06 zł.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1