reklama
© Pozyton
Przemysł elektroniczny |

Pozyton z grantem NCBR na projekt badawczo-rozwojowy

Częstochowska spółka Pozyton podpisała umowę z NCBR dotyczącą dofinansowania nowego systemu monitorowania mediów przemysłowych.

Pozyton Sp. z o.o., producent specjalistycznych liczników energii elektrycznej, urządzeń do transmisji danych pomiarowych oraz oprogramowania do zarządzania pomiarami, zrealizuje projekt pt.: „Modułowy, rozproszony system monitorowania mediów (MoRS)”. Firma 21 grudnia 2021 roku podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dotyczącą dofinansowania przedsięwzięcia. Jak zwraca uwagę Pozyton w przesłanym evertiq.pl komunikacie, rosnące ceny energii elektrycznej, gazu oraz innych mediów sprawiają, że zwiększa się zainteresowanie klientów systemami umożliwiającymi precyzyjny pomiar oraz integrację danych dotyczących różnych procesów technologicznych. Oparty na innowacyjnych rozwiązaniach, zapewniających elastyczność konfiguracji według indywidualnych potrzeb klientów, system MoRS stanowi odpowiedź firmy Pozyton Sp. z o.o. na bieżące wyzwania opomiarowania – wyjaśnia firma. Rezultatem projektu będzie system składający się z licznika energii elektrycznej, który dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym umożliwi monitorowanie także innych mediów: wody, cieczy, gazu, sprężonego powietrza, gazów technicznych, czy ciepła. Całość systemu uzupełnią specjalnie opracowane moduły pomiarowe, które pozwolą na wykonanie szczegółowych pomiarów energii elektrycznej w systemach rozproszonych. Licznik energii elektrycznej w systemie MoRS będzie zaprojektowany i certyfikowany zgodnie z najnowszymi wymaganiami stawianymi przyrządom pomiarowym i będzie mógł służyć do rozliczeń z dostawcą energii – informuje Pozyton. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,64 mln PLN, a dofinansowanie ze środków UE – 2,06 mln PLN. Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2023 roku. – Wdrożenie systemu MoRS przyniesie klientom wymierne oszczędności – zarówno dzięki niskim kosztom samych przyrządów pomiarowych, jak i dzięki funkcjom umożliwiającym efektywne gospodarowanie zużyciem mediów – podkreśla spółka. Inżynierowie firmy Pozyton będą opracowywać system MoRS podczas trzech etapów prac: dwóch – składających się na eksperymentalne prace rozwojowe oraz jednego – obejmującego prace przedwdrożeniowe.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2