reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Kyocera
Przemysł elektroniczny |

Duże zainteresowanie działalnością ESIA

W pierwszych trzech miesiącach działalności do europejskiego sojuszu przemysłu fotowoltaicznego (European Solar PV Industry Alliance - ESIA) przystąpiło ponad 110 firm i organizacji członkowskich z 17 krajów - podało EIT InnoEnergy w komunikacie prasowym.

Pod koniec grudnia Evertiq pisał, że EIT InnoEnergy stanie na czele Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego, którego celem jest zmniejszenie zależności europejskiego sektora fotowoltaiki od pochodzących spoza Europy komponentów, produktów i technologii. W związku z tym, ESIA planuje podjąć do 2025 roku inwestycje w rozwiązania, które przyniosą 30 GW mocy produkcyjnych PV.

Jak podano w komunikacie prasowym, w ramach ESIA zawiązane zostały cztery grupy robocze, analizujące:

  • pozacenowe czynniki rozwoju sektora, 
  • łańcuchy dostaw,
  • finansowanie,
  • kompetencje na rynku pracy.

Na podstawie dokonanych analiz, grupy te będą miały opracować i zaproponować szczegółowe działania, które zostaną podjęte w formie Planu Reindustrializacji Europejskiego Przemysłu PV. Realizacja tych planów będzie miała się przełożyć na dodatkowe 60 mld euro PKB i ponad 400 tys. nowych miejsc pracy (bezpośrednio i pośrednio) w Europie – podano dalej w komunikacie. Plan ma zostać zaprezentowany szerszej opinii publicznej w dniach 14-16 czerwca w Monachium podczas konferencji Intersolar Europe.

„Cieszę się z szybkiego postępu prac w ramach ESIA. Do Sojuszu przystąpiło już ponad sto podmiotów, w tym wiele firm z Europy Środkowej, m.in. z Polski, Bułgarii, Litwy, Rumunii i Węgier. Działając wspólnie, chcemy wspierać rozwój sektora fotowoltaiki poprzez obniżanie ryzyk i zwiększanie inwestycji w całym łańcuchu wartości PV w Europie. W mojej ocenie kluczowe jest zbudowanie przemysłu komponentów dla fotowoltaiki w Europie, bo dziś zdecydowana ich większość pochodzi od producentów azjatyckich.” – mówił w komunikacie prasowym Marcin Wasilewski, prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej.

European Solar PV Industry Alliance jest młodą organizacją, ponieważ został utworzony w grudniu 2022 roku. Na czele sojuszu stoi EIT InnoEnergy, a w komitecie sterującym swoje miejsca ma również Komisja Europejska, a także organizacje SolarPower Europe i European Solar Manufacturing Council. 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1