reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Archiwum EIT InnoEnergy
Przemysł elektroniczny |

EIT InnoEnergy na czele Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego

Komisja Europejska i główni przedstawiciele europejskiego sektora fotowoltaiki chcą większej niezależności europejskiego przemysłu fotowoltaicznego względem pochodzących spoza Europy komponentów, produktów i technologii. Planowane są również inwestycje, które pozwoliłyby osiągnąć 30 GW mocy rocznie do 2025 roku.

EIT InnoEnergy jest europejskim funduszem, który inwestuje w przedsięwzięcia związane ze zrównoważoną energią. W komitecie Sojuszu znajdują się również SolarPower Europe i European Solar Manufacturing Council, podało EIT InnoEnergy w komunikacie prasowym.

Celem Sojuszu i EIT InnoEnergy jest wspieranie realizacji strategii Unii Europejskiej w zakresie fotowoltaiki. Istotne jest więc zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie fotolotaiki, ułatwienie finansowania oraz komercjalizacja projektów, ułatwienie współpracy pomiędzy producentami a nabywcami i sprzedawcami z sektora publicznego i prywatnego, wzmocnienie globalnych łańcuchów dostaw, większe wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań i dalszych badań, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, a także promowanie obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju w sektorze PV.

„Wiele krajów poza Unią Europejską udziela ogromnego wsparcia branżom czystych technologii i przyciąga do siebie podmioty z Europy. UE musi wzmocnić swoje działania inwestycyjne i otoczenie regulacyjne, aby nasze moce produkcyjne w obszarze czystych technologii mogły rosnąć, tworzyć nowe miejsca pracy w Europie i być konkurencyjne w skali świata. Nowy Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego to kluczowa inicjatywa mająca na celu zmniejszenie zależności oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych technologii fotowoltaicznych w UE do 30 GW rocznie do 2025 roku w całym łańcuchu wartości.” – podkreślił podczas inauguracji Sojuszu Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego.

Jak informuje EIT InnoEnergy, osiągnięcie poziomu 30 GW mocy rocznie do 2025 roku bezpośrednio przełożyłoby się na dodatkowe 60 mld euro PKB i ponad 400 tys. nowych miejsc pracy (bezpośrednio i pośrednio) w Europie.

„Jesteśmy zaszczyceni przyznaniem nam wiodącej roli w rozwoju Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego. Tak jak w przypadku sektora baterii, dla którego działamy w ramach EBA, chcemy wzmocnić sektor fotowoltaiki poprzez budowę łańcucha wartości oraz sieci partnerów. Chcemy przyśpieszyć rozwój projektów w całym łańcuchu wartości sektora PV z korzyścią do obywateli UE.” – stwierdził Diego Pavia, dyrektor generalny EIT InnoEnergy.

Na zdjęciu: Thierry Breton i Diego Pavia. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama