reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© WB Group
Przemysł elektroniczny |

Polski producent uzbrojenia zwiększa przychody i zmniejsza zysk

Grupa WB realizowała produkcję bez istotnych zakłóceń oraz pracowała nad wyeliminowaniem ryzyka niedoborów w łańcuchu dostaw – czytamy w rocznym raporcie producenta technologii obronnych.

– Grupa Kapitałowa w 2021 roku konsekwentnie realizowała strategię rozwoju sprzedaży na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, równolegle realizowała również projekty rozwojowe, które w obecnej chwili wpływają na wynik ale przyszłych okresach będą stanowiły istotne źródło przychodów – czytamy w raporcie Grupy WB.

W efekcie przychody spółki w roku 2021 wyniosły 343,2 mln PLN wobec 328,1 mln PLN na koniec roku 2020, co stanowi wzrost o 15,1 mln PLN i zmianę +4,6% w ujęciu r/r.

Wynik netto roku 2021 ukształtował się na poziomie 19,4 mln PLN przy 29,4 mln PLN na koniec roku 2020, co oznacza spadek o 34,0%.

Dominujące produkty w sprzedaży Grupy WB to systemy kierowania ogniem, systemy łączności oraz bezpilotowe środki latające.

– W poprzednich okresach na otoczenie biznesowe w sposób bezprecedensowy wpłynęła epidemia COVID-19. Liczne ograniczenia o charakterze fizycznym oraz logistycznym wpłynęły na kształt procesów operacyjnych ale również wpłyną z całą pewnością na otoczenie makroekonomiczne – pisze Grupa w komunikacie, dodając że priorytetem w tym okresie pozostawało bezpieczeństwo pracowników oraz kontrahentów.

Założenia Grupy Kapitałowej na 2022 rok to przede wszystkim przygotowanie i realizacja kontraktów, które zostały lub w niedługim czasie zostaną zawarte. Dalsza rozbudowa kompetencji Grupy w kluczowych obszarach oparta o własne zespoły inżynierskie oraz współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie.

Grupa WB zaznacza, że realizacja prac badawczo-rozwojowe nadal pozostaje jednym z priorytetów. Wśród najważniejszych zadań wymieniane są prace nad flagowym produktem, czyli Pokładowym System Łączności Wewnętrznej FONET, a także nad systemami kierowania ogniem dla artylerii, radiostacją osobistą (z Radmorem), systemami obserwacji bazującymi na dronach (z Flytronic) czy rozwój współpracy z jednostkami naukowymi.

– Początek 2022 roku i niesprowokowana agresja Rosji na Ukrainę postawiła przed Grupą Kapitałową zupełnie nowe wyzwania organizacyjne ale również spowodowała istotny wzrost zamówień. W ramach naszych kompetencji aktywnie wspieramy Siły Zbrojne RP oraz naszych sojuszników. Współpracujemy również z podmiotami Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA wspólnie dostarczając wyroby na najwyższym światowym poziomie - informuje WB.

Warto jeszcze wspomnieć o dwóch istotnych umowach ogłoszonych przez WB w tym miesiącu. Pierwsza dotyczy dostawy bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS dla polskiego wojska za 1,6 mld PLN. Natomiast drugie wieloletnie porozumienie dotyczy wytwarzania systemów bezzałogowych i amunicji krążącej w Gruzji.

©Grupa WB

GRUPA WB to polski producent technologii obronnych działający na rynku uzbrojenia od 1997 roku. WB oferuje m.in. systemy obserwacyjno-rozpoznawcze, dowodzenia, łączności i zarządzania na polu walki, kierowania ogniem, uderzeniowe, informatyczne i cyberbezpieczeństwa, a także wyposażenie i modernizację sprzętu wojskowego. 
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2