reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

POZBUD ze wsparciem inwestycji w fabrykę baterii

Zarząd Łódzkiej SSE wydał decyzję o wsparciu inwestycji polegającej na wybudowaniu zakładu produkcyjnego ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii.

Podmiotem wnioskującym o wydanie decyzji jest spółka FARADISE SA z siedzibą w Poznaniu – spółka celowa, założona przez POZBUD w 2021 roku, działająca w segmencie odnawialnych źródeł energii. Inwestycja, która realizowana będzie przez Grupę POZBUD wspólnie z Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, obejmie zakup nieruchomości, wybudowanie budynku produkcyjnego z zapleczem biurowym, budynków magazynowych, budynków technicznych i warsztatowych wraz z infrastrukturą drogową i logistyczną, a także zakup maszyn i urządzeń. Firmy POZBUD, Durapower i Elmodis we wrześniu 2021 roku podpisały porozumienie dotyczące uruchomienie produkcji baterii litowo-jonowych w Polsce. W ramach inwestycji ma powstać co najmniej 100 nowych miejsc pracy, a zatrudnienie ma być utrzymane na tym poziomie co najmniej do 31 grudnia 2029 roku. Koszty kwalifikowane inwestycji to co najmniej 196,2 mln PLN i maksymalnie 254,7 mln PLN. Warunki określają też kryteria jakościowe w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz społecznego. Inwestycja ma zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2024 roku. Wsparcie, którego udzieli ŁSSE na rzecz realizacji inwestycji udzielone zostanie w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów inwestycji, przez 12 lat licząc od dnia wydania decyzji.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama