reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© SiDLY
Przemysł elektroniczny |

SiDLY zapewniło kilkukrotny zwrot na zainwestowanym kapitale

Fundusz Internet Ventures FIZ (Grupa MCI Capital) zrealizował wyjście z telemedycznej spółki SiDLY, natomiast JH Holding kupił w niej udziały.

Jak informuje fundusz, SiDLY osiąga dynamiczny wzrost rok-do-roku, jednak ze względu na to, iż Internet Ventures jest już w fazie likwidacji, tzn. zakończył się jego planowany okres życia, w porozumieniu z inwestorami funduszu zdecydowano się na wyjście już teraz. – Nabywcą SiDLY jest strategiczny inwestor z obszaru medycyny i urządzeń medycznych, co potwierdza wysoką jakość spółki, której udziałowcem był fundusz. Sprzedaż SiDLY to kolejny sukces Internet Ventures, który ponownie zrealizował kilkukrotny zwrot na zainwestowanym kapitale – mówi Tomasz Danis, senior advisor w Internet Ventures. – W portfelu Internet Ventures pozostają jeszcze dwie spółki, z których fundusz planuje wyjście w najbliższym okresie – dodaje Andrzej Lis, fund manager Internet Ventures. SiDLY to technologiczna spółka z obszaru telemedycyny, która łączy produkcję profesjonalnego urządzenia w formie opaski na nadgarstek z budową odpowiedniego oprogramowania. SiDLY oferuje usługi m.in. samorządom (np. domy seniora), szpitalom (np. poprzez współpracę z PZU jest obecna na SOR-ach), ale również biznesowi produkcyjnemu i klientom indywidualnym (monitoring stanu zdrowia najbliższych osób). Pod koniec czerwca spółka poinformowała o wygraniu największego przetargu w swojej historii. Internet Ventures zainwestował w SiDLY w czerwcu 2015 roku na bardzo wczesnym etapie prototypu opaski, jeszcze przed komercjalizacją produktu i platformy telemedycznej i do tej pory był największym instytucjonalnym udziałowcem tej spółki. W czasie trwania inwestycji fundusz Internet Ventures, przy współdziałaniu z KFK (dziś PFR Ventures), kilkukrotnie podejmował decyzje o dalszym dofinansowaniu projektu. SiDLY w ostatnich latach przyciągnęło kapitał zarówno od kliku funduszy inwestycyjnych, jak również otrzymało różnego rodzaju granty publiczne wspierające obszar telemedycyny.
Dzień przed ogłoszeniem przez Internet Ventures wyjścia z SiDLY, krakowski JR HOLDING ASI SA podpisał umowę inwestycyjną z SiDLY, funduszem AIP Seed, Pawłem Ossowskim, Edytą Kocyk oraz Michałem Pizonem. Umowa określa między innymi warunki na jakich JRH uzyska status wspólnika w SiDLY. JRH zobowiązała się do nabycia 57 udziałów w kapitale zakładowym SiDLY. Udziały te nie będą udziałami uprzywilejowanymi oraz uprawniać będą do wykonywania 57 głosów na Zgromadzeniu Wspólników i do około 11% udziału w zysku netto SiDLY przeznaczonym do podziału pomiędzy wspólników SiDLY. – Zawarcie umowy inwestycyjnej jest wynikiem realizacji strategii rozwoju JRH na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, Digital Business, sztuczną inteligencją, odnawialnymi źródłami energii, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią – informuje JRH w komunikacie.

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2