reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© SiDLY
Przemysł elektroniczny |

SiDLY wygrało największy przetarg w swojej historii

SiDLY wygrało przetarg na utworzenie Kujawsko Pomorskiego Telecentrum i utrzymanie systemu teleopieki, o wartości przekraczającej 2 mln PLN.

Po 6 miesiącach od ogłoszenia przetargu, SiDLY zostało zwycięzcą największego od 2018 roku przetargu na teleopiekę w Polsce, którego program obejmie całe województwo kujawsko-pomorskie. Podpisana 29 czerwca 2021 roku umowa jest jednocześnie największym jednorazowym kontraktem w historii SiDLY – obejmie 2 300 seniorów. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, umożliwiających osobom niesamodzielnym jak najdłuższe, a zarazem bezpieczne pozostanie w ich miejscu zamieszkania. W ramach współpracy seniorzy z województwa kujawsko-pomorskiego zostaną wyposażeni w opaski telemedyczne SiDLY, wraz z całodobowym dostępem do Telecentrum, w którym pracować będą ratownicy medyczni oraz wykwalifikowani asystenci techniczni teleopieki – informuje SiDLY. – Duża część seniorów mieszka samotnie, a to wiąże się z ryzykiem braku pomocy w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych, zasłabnięcia czy upadku. Dlatego bardzo się cieszymy, że dzięki naszej współpracy z województwem kujawsko-pomorskim, ponad dwa tysiące seniorów, zyska poczucie bezpieczeństwa i całodobową teleopiekę – mówi Edyta Kocyk, prezes i założycielka SiDLY. Opaski SiDLY wyposażone są m. in. w przycisk SOS i detektor upadku oraz umożliwiają połączenie głosowe z Telecentrum. Będą dokonywały poglądowych pomiarów parametrów użytkownika i wysyłały dane na platformę, gdzie będą następnie analizowane. Gdy opaska wykryje upadek lub użytkownik samodzielnie wciśnie przycisk SOS zostanie uruchomiony alarm. W takiej sytuacji ratownik z telecentrum będzie mógł za pośrednictwem opaski nawiązać kontakt z jej właścicielem – ocenić sytuację i zdecydować o ewentualnej interwencji. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim projektem partnerskim. Jego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu oraz 78 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. SiDLY to polska firma oferująca usługę teleopieki na bazie autorskiego rozwiązania, w formie opaski na nadgarstek. Korzysta z niej już ponad 15 000 osób i ponad 300 jednostek. Każdego miesiąca opaski telemedyczne dokonują ponad 1 300 000 pomiarów, a w samym 2020 roku uratowały życie lub zdrowie ponad 400 osobom.

reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama