reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Relpol SA wypracował 7,1 mln zł zysku netto za 2020 rok

Relpol opublikował wstępne wyniki za 2020 rok. Spółka w 2020 roku osiągnęła 117,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do roku 2019 oznacza wzrost o 2,2 %.

Relpol przedstawił wyniki wstępne dotyczące nie grupy kapitałowej, lecz jednostki dominującej Relpol SA. Nie powinny one istotnie odbiegać od danych skonsolidowanych, gdyż największy wpływ na wyniki grupy kapitałowej ma Relpol SA. W okresie trzech pierwszych kwartałów 2020 roku udział sprzedaży spółki matki w sprzedaży skonsolidowanej ogółem wyniósł 95%, a w przypadku wyniku netto było to 92%. Udział pozostałych spółek w wynikach grupy kapitałowej waha się od 5 do 8%. Relpol SA bardzo dobrze rozpoczął rok, ale w drugim kwartale 2020 rok nastąpił 15% spadek przychodów wywołany chaosem z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa oraz wprowadzeniem wielu ograniczeń związanych z transportem i zamykaniem granic – wyjaśnia Relpol. Poprawa sytuacji rynkowej nastąpiła w III kwartale 2020 a wraz z nią wzrosły zamówienia, przychody i zyski spółki. Ostatecznie Relpol SA w 2020 roku wypracował 117,9 mln zł przychodów. Jak czytamy w raporcie Relpolu, sprzedaż eksportowa wzrosła o 4,3%, natomiast krajowa – zmniejszyła się o 2,4%. – Istotny wpływ na poziom sprzedaży eksportowej ma utrzymujący się rosnący trend sprzedaży przekaźnika do inwerterów solarnych. Niezaudytowany zysk netto wyniósł w tym czasie 7,1 mln zł tj. o 41% więcej niż w roku 2019. Na tak wysoki poziom zysku netto, poza wynikami na sprzedaży wpływ miała dotacja otrzymana na ochronę miejsc pracy (2,6 mln zł) – informuje Relpol. Najważniejsze wydarzenia 2020 roku:
  • pozyskanie dotacji z NCBiR w wysokości ok. 12,7 mln PLN do projektu inwestycyjnego polegającego na opracowaniu konstrukcji i technologii przemysłowych przekaźników bistabilnych o wartości ogółem 31,6 mln zł. Okres realizacji inwestycji przewidziany został do końca grudnia 2023 roku,
  • pozyskanie dofinansowania w wysokości 2,6 mln zł na rzecz ochrony miejsc pracy (czerwiec 2020),
  • podpisanie umowy zbycia z dniem 01.12.2020 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. wydzielonego organizacyjnie, zlokalizowanego w Zielonej Górze oddziału produkcyjnego zwanego „Zakład Polon” zajmującego się produkcją i sprzedażą sterowników zabezpieczeniowych serii CZIP oraz stacjonarnych monitorów promieniowania SMP wraz usługami serwisowymi. Sprzedaży tej części działalności związana jest z planami inwestycyjnymi i skoncentrowaniem się na rozwoju podstawowej działalności spółki jaką jest produkcja przekaźników elektromagnetycznych i gniazd wtykowych do przekaźników (październik 2020),
  • podpisanie umowy na budowę dwukondygnacyjnej hali produkcyjnej z clean-room i zapleczem socjalnym. Inwestycja o wartości szacowanej na 9 mln zł netto związana jest z realizacji planów dotyczących zwiększenia mocy produkcyjnych przekaźników. (grudzień 2020).
Po okresie sprawozdawczym, w styczniu 2021 r. spółka otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania z NCBiR w wysokości 3,6 mln zł na realizację projektu inwestycyjnego „Opracowanie prototypowej technologii do produkcji przekaźników o podwyższonej niezawodności do zastosowania w infrastrukturze krytycznej”. Wartość projektu wynosi 7,7 mln zł, a termin realizacji przewidziany został do końca grudnia 2023 roku. © Relpol
reklama
reklama
March 19 2023 23:07 V20.13.9-1
reklama
reklama