reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 09 grudnia 2019

Maxcom rozwija nowe obszary działalności

Maxcom, dostawca telefonów komórkowych, dywersyfikuje działalność i rozwija nowe linie biznesowe w obszarach elektromobilności i ochrony środowiska.

Maxcom w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku osiągnął 86,9 mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz wygenerował 16,8 mln PLN cash flow z działalności operacyjnej. Najwyższe od debiutu na GPW przepływy pozwoliły na inwestycje w przedsięwzięcie Rubbee oraz rozwój synergicznych linii biznesowych, bazujących na trendach zdrowego stylu życia i elektromobilności. Spółka w I kwartale 2020 roku rozpocznie sprzedaż wymiennych napędów elektrycznych do rowerów.
Maxcom w okresie I-III kwartałów wypracował 86,9 mln PLN przychodów ze sprzedaży (vs. 77,7 mln PLN r/r). Wynik EBITDA wyniósł 3,9 mln zł (vs. 8,7 mln zł r/r) przy zysku netto rzędu 2,2 mln PLN (vs. 7,0 mln PLN). –Trzy kwartały 2019 roku były dla naszej spółki udanym okresem z wyraźnym wzrostem skali działalności na kolejnych rynkach europejskich. Wyższe koszty operacyjne to przede wszystkim pochodna wysokich nakładów reklamowo-marketingowych, mających na celu wzrosty udziałów w rynku. Działania te już odnoszą skutki w postaci rosnącej sprzedaży, zwłaszcza na rynku Europy Zachodniej i Skandynawii, gdzie odnotowaliśmy ponad 50-procentowe wzrosty. Ku odbudowie rentowności pracujemy nad rozwojem nowych linii biznesowych. Liczymy także na pozytywne efekty rozwoju oferty na atrakcyjnym rynku telefonów dla seniorów – mówi Andrzej Wilusz, wiceprezes zarządu Maxcom SA. Spółka w III kwartale 2019 roku osiągnęła najwyższe (od raportowania wyników, tj. debiutu na GPW w II kwartale 2017) przepływy pieniężne w wys. 8,8 mln PLN (głównie skutek rotacji zapasów oraz spadku należności). W ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku wyniosły one 16,8 mln PLN. Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł na koniec raportowanego okresu -1,3, a aktywa obrotowe w wys. 72,8 mln PLN, sześciokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (11,2 mln PLN). – Bardzo dobra sytuacja gotówkowa i płynnościowa pozwoliła nam w 2019 roku na inwestycję kapitałową w spółkę Rubbee i wypłatę atrakcyjnej dywidendy. Mimo to na koniec III kwartału 2019 roku dysponowaliśmy najwyższym od końca 2017 roku stanem środków pieniężnych, który ponad czterokrotnie przewyższał nieznaczne zadłużenie odsetkowe – uzupełnia Andrzej Wilusz. Maxcom realizuje strategię dywersyfikacji sprzedaży i stawia na budowę oferty wykraczającej poza obszar telefonów klasycznych, lecz związanej z nim synergiami (obszar new businesses). Spółka chce wykorzystać sprzyjające globalnie warunki rynkowe w takich obszarach jak: elektromobilność i ochrony środowiska (oferowanie innowacyjnych napędów do rowerów oraz elektrycznych hulajnóg) i prowadzenie zdrowego i sportowego stylu życia (rozwój produktów z linii Maxcom Fit, tj. opasek i smartwatchy monitorujących stan zdrowia, zawierających takie funkcjonalności jak pulsometr, monitoring jakości snu, czy licznik spalonych kalorii). – Systematycznie dywersyfikujemy działalność. W ciągu III kwartałów 2019 roku udział w sprzedaży produktów spoza segmentu telefonicznego wyniósł 28 proc. wobec 20 proc. przed rokiem. Z początkiem 2020 roku planujemy rozpocząć operacyjną działalność nowej spółki WISKO International, skupionej wokół sprzedaży akcesoriów telefonicznych przeznaczonych dla masowego odbiorcy. W I półroczu rozpocznie się też komercjalizacja demontowanych rowerowych napędów elektrycznych Rubbee. To produkt dotychczas nie występujący w istotnej skali na rynkach europejskich, będący jednocześnie ciekawą propozycją dla zainteresowanych produktami związanymi z miejską elektromobilnością – wskazuje Andrzej Wilusz. Wiceprezes spółki zwraca uwagę, że Maxcom cały czas pamięta o funkcjonalnym rozwoju podstawowej linii biznesowej. - Naszym celem jest osiągnięcie wiodącej pozycji w Europie na rynku aparatów telekomunikacyjnych dedykowanych seniorom – zarówno w segmencie telefonów klasycznych, jak i smartfonów. To niedoceniany przez globalne koncerny rynek, a jednocześnie silnie rosnący, co wynika z naturalnych trendów starzenia się społeczeństw. Ideą Maxcom jest wsparcie telekomunikacyjne osób w wieku poprodukcyjnym w prowadzeniu aktywnego i zdrowego życia, połączonego z poczuciem niezależności i niwelowania luki technologicznej wobec młodszych pokoleń – dodaje Andrzej Wilusz.
reklama
November 22 2021 13:31 V19.1.3-1