reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mucella1 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 09 grudnia 2019

UOKiK rozpatruje wniosek dotyczący połączenia DENSO i Toyota Motor

Zgłaszana koncentracja będzie polegać na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez DENSO Corporation z siedzibą w Kariya, Aichi, Japonia, i Toyota Motor Corporation, z siedzibą w Toyota City, Aichi, Japonia.

Działalność połączonego przedsiębiorstwa będzie obejmować prace badawczo-rozwojowe na zaawansowanym poziomie, prace doświadczalne nad prototypami oraz planowanie technologiczne urządzeń zasilających i czujników (ang. power and sensor devices) nowej generacji dla samochodów, oraz elementów technologii półprzewodnikowej nowej generacji dla motoryzacji takich jak montaż, sterowanie i obwody – informuje UOKiK w komunikacie. DENSO Corporation jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, która jest światowym producentem części samochodowych i prowadzi działalność w sektorach związanych z sektorem motoryzacyjnym. DENSO Corporation jest dostawcą zaawansowanych technologii sektora motoryzacji, systemów i komponentów dla producentów samochodów na całym świecie. Toyota Motor Corporation jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, która jest japońskim międzynarodowym producentem motoryzacyjnym. Prowadzi działalność głównie w branży motoryzacyjnej. Prowadzi również działalność w sektorze finansowym i innych branżach.
reklama
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-1