reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© robyn mackenzie dreamstime.com_pie Przemysł elektroniczny | 22 listopada 2019

Błyskawiczny wzrost CM International

Wrocławski producent elektronicznych urządzeń medycyny estetycznej po trzech kwartałach 2019 roku zwiększył obroty o połowę.

Spółka posiada w swojej ofercie kilka typów jednofunkcyjnych urządzeń kosmetycznych, które dzięki swojej budowie modułowej mogą być dostarczane jako pojedyncze maszyny lub urządzenia wielofunkcyjne. Z kolei urządzenie wielofunkcyjne M3 pozwala na przeprowadzenie 8 różnych rodzajów zabiegów kosmetycznych oraz umożliwia wprowadzenie systemów rozliczeniowych: system sprzedażowy Fixed Price oparty na comiesięcznych (stałych) abonamentach oraz system rozliczeniowy Pay-As-You-Go oparty na prowizjach, których wielkość uzależniona jest od czasu pracy maszyny. Część urządzeń korzysta z koncepcji IoT ; zostały wyposażone w moduł diagnostyczno-rozliczeniowy Reactify, a także zostały zintegrowane z aplikacją Skinic do zarządzania salonem kosmetycznym. ‘Warto zaznaczyć, że w 2018 roku przychód został wygenerowany niemal w całości (w ok. 95%) przez jednego odbiorcę w ramach realizowanego przez spółkę Projektu Niemcy. Obecnie, pomimo iż w dalszym ciągu koncentrujemy się na ścisłej współpracy z niewielką liczbą partnerów, przychody ze sprzedaży produktów w przeważającej mierze podzielone zostały na 2 głównych odbiorców (Projekt Niemcy, Projekt Hiszpania). Przychód z tych przedsięwzięć to około 87% przychodu ze sprzedaży produktów w III kwartale 2019 r.’ czytamy w komentarzu do sprawozdania za III kwartał 2019. Przychody ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2019 wzrosły z poziomu 8.4 mln zł do 12.4 mln zł, co stanowi dynamikę bliską 50%. Bardzo korzystnie kształtuje się też wynik na sprzedaży, który wzrósł z 1.6 mln zł do 2.1 mln zł. Spółka zakończyła III kwartał wynikiem netto na poziomie 1.5 mln zł wobec 1.2 mln zł rok wcześniej.
reklama
reklama
September 22 2021 15:16 V18.22.22-1