reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© thomaspajot dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Główni akcjonariusze ES-System zadecydowali o przeglądzie opcji strategicznych

Akcjonariusze ES-System, Augusta Investment sp. z o.o., Bowen Investments S.a.r.l., Marta Pilszczek oraz Wysocki spółka jawna, podjęli decyzję o wdrożeniu procesu przeglądu opcji strategicznych i o zamiarze skontaktowania się z wybranymi podmiotami w związku z tym przeglądem.

Augusta Investment ma 29,45 proc. kapitału i głosów na WZ ES-System, Bowen Investments - 20,04 proc., Marta Pilszczek - 8,25 proc., a spółka Wysocki - 11,59 proc. W ramach przeglądu opcji strategicznych akcjonariusze zamierzają dokonać oceny uwarunkowań rynkowych i form możliwej współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Wśród rozważanych potencjalnych opcji strategicznych znajduje się, ale nie wyłącznie, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego zainteresowanego nabyciem akcji, zawarcie aliansów strategicznych oraz inne, które pojawić się mogą w toku realizacji procesu, włączając w to również, w razie potrzeby, wycofanie spółki z obrotu na rynku regulowanym – informuje ES-System w komunikacie. Przegląd opcji strategicznych może skutkować podjęciem i przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, w tym o charakterze korporacyjnym. Niemniej, może on również zakończyć się decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań lub niedokonywaniu żadnych transakcji. - Według akcjonariuszy przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest rozwój Grupy, prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki. W tym zakresie zarząd spółki deklaruje wsparcie akcjonariuszy i w ramach procesu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, możliwość przekazywania dodatkowych informacji na temat spółki i jej podmiotów powiązanych, wybranym podmiotom – zapewnia ES-System. ES-SYSTEM to polska firma działająca w branży oświetleniowej, która projektuje, wdraża, produkuje i sprzedaje szeroki asortyment rozwiązań oświetleniowych LED przeznaczonych dla środowisk architektonicznych, przemysłowych, handlowych i miejskich.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama