reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 maja 2017

Prawie 93 mln zł z NCBR na innowacje w elektroenergetyce

NCBR ogłosiło wyniki I konkursu programu sektorowego PBSE. Prawdziwym zwycięzcą jest Tauron – do dofinansowania wybrano aż 8 projektów tej firmy, ale najwyżej oceniono projekt Saule Technologies.

Celem programu PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie 2023 roku. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o blisko 40 mln zł dofinansowania na realizację innowacyjnych, ważnych z perspektywy całej gospodarki, projektów w obszarach takich jak: energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi. – Wśród celów szczegółowych PBSE, poza zwiększeniem liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym, znajdują się m.in. ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z tej branży oraz zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. Tym i innym wyzwaniom będą stawiać czoła zespoły naukowców i inżynierów zarówno z dużych firm, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP - w tym startupów - którym udzielamy wsparcia w I edycji programu – zaznacza prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach I konkursu PBSE przedsiębiorcy złożyli 51 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 192 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej przeszło 49, a do drugiego - oceny panelowej – 35 wniosków. W oparciu o przeprowadzoną przez ekspertów ocenę merytoryczną do dofinansowania w łącznej wysokości prawie 93 mln zł zostały rekomendowane 24 projekty. Prawie połowa z nich dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej, a 1/3 to projekty związane z OZE. Najwyżej oceniony został projekt zgłoszony przez Saule Technologies, start-up założony przez polskich naukowców pracujących nad innowacyjnymi technologiami na bazie perowskitów. Oto wybrane projekty wybrane do dofinansowania, z wyłączeniem projektów firmy Tauron, o których pisaliśmy szerzej tutaj.: Źródło: © NCBR
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1