reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 26 kwietnia 2017

Tauron zdobył 28 mln PLN dofinansowania na projekty B+R

Osiem projektów badawczo-rozwojowych TAURONa z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – to wynik zakończonego procesu oceny projektów, zgłoszonych w ramach I konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego.
Tauron złożył aż 18 wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE). Osiem z nich przeszło pozytywnie przez proces oceny projektów i uzyskało pozytywna decyzję NCBR o dofinansowaniu. Aż w siedmiu z tych projektów spółki Grupy TAURON pełnią rolę lidera projektu.

- Wyniki pierwszego konkursu PBSE to ogromny sukces Grupy TAURON. Jest to jednocześnie wyzwanie. Jeszcze nigdy w historii Grupy nie uruchamiano w jednym czasie tylu projektów badawczo -rozwojowych. To ważny element budowy ekosystemu innowacyjności w Grupie TAURON, na który składają się projekty badawczo-rozwojowe, rozwój nowych biznesów w spółce TAURON Magenta, współpraca ze startupami - obecnie w ramach programu Scale Up Pilot Maker - oraz planowane powołanie funduszu typu CVC – podkreśla Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarzadzania majątkiem i rozwoju w TAURON Polska Energia. - Oczekujemy, że Program Sektorowy będzie wsparciem dla intensyfikacji wdrażania innowacji w TAURON i szerzej w sektorze energetycznym, a kolejne konkursy ogłaszane w ramach Programu będą dalej wspierać kierunki prac podejmowanych przez Grupę TAURON – dodaje.

Decyzją NCBR, spośród wszystkich zgłoszonych w ramach I konkursu wniosków o dofinansowanie, wybrano projekty na łączna kwotę dofinansowania wynoszącą ok. 93 mln zł. Projekty, w których uczestniczą spółki Grupy TAURON otrzymały przyznane dofinansowanie w wysokości prawie 28 mln zł, co stanowi 31% całego budżetu przeznaczonego na pierwszy konkurs Programu Sektorowego.

Przyznane przez NCBR dofinansowanie dotyczy następujących projektów:
  1. System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych (Lider – TAURON Dystrybucja)

  2. Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych (projekt TAURON Ekoenergia)

  3. Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej (projekt TAURON Dystrybucja)

  4. Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas (projekt TAURON Wytwarzanie)

  5. Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych (projekt z udziałem TAURON Wytwarzanie)

  6. System optymalizacji pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych nakierunkowany na zwiększenie ich regulacyjności w celu zapewnienia bieżącej stabilności systemu elektroenergetycznego i długoterminowych warunków do dalszej integracji odnawialnych źródeł energii (Projekt TAURON Polska Energia)

  7. Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (Lider – TAURON Dystrybucja)

  8. Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 - samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej (Lider – TAURON Polska Energia)

Realizacja powyższych projektów rozpocznie się około połowy bieżącego roku.
Źródło: Tauron
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 15 2018 17:25 V11.9.0-2