reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© nyul dreamstime.com Nauka | 31 maja 2016

„Podwodny wodolot” z Politechniki Gdańskiej

Naukowcy Politechniki Gdańskiej pracują nad innowacyjnym bezzałogowym pojeździe nawodno-podwodnym, którego robocza nazwa to „podwodny wodolot”.

Zespół PG prowadzi prace nad stworzeniem obiektu, który budzi duże zainteresowanie potencjalnych użytkowników. Mowa tu o dwustanowym bezzałogowym pojeździe nawodno-podwodnym „Hydro-Sub". Docelowo obiekt ten będzie wyposażony m.in. w podsystemy kodowanej komunikacji oraz nawigacji powietrznej i podwodnej. Będzie posiadał pokładowe źródła zasilania w energię, umożliwiające wykonanie nawet kilkugodzinnych misji, a także pobieranie energii ze stacji podwodnych. Elementem rozwoju opracowanej koncepcji pojazdu jest projekt realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Gdańska, przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Pożądaną cechę zaawansowanego bezzałogowego pojazdu wykorzystywanego przez morskie siły specjalne i marynarkę wojenną stanowi także jego trudnowykrywalność (ang. stealth). –„Stealth" to nie tylko zdolność obiektu do odbijania i pochłaniania promieniowania radarowego poprzez zastosowanie odpowiedniego kształtu i pokrycia powierzchni zewnętrznej obiektu – wyjaśnia dr hab. inż. Mirosław Gerigk, prof. nadzw. PG. – Chodzi też o zapewnienie pojazdowi napędu w postaci bardzo cichego silnika elektrycznego, który nie emitowałby hałasu, a konstrukcja pojazdu nie nagrzewałaby się. Dodatkowo, poruszając się pod wodą, pojazd taki wprowadzałby niewielkie "turbulencje" wody opływającej kadłub pojazdu, a kolor powierzchni pojazdu byłby dostosowany do barwy wody otaczającej pojazd. Naukowcy z zespołu prof. Gerigka doskonale o tym wiedzą. Dlatego opracowali koncepcję innowacyjnego obiektu „stealth", którego robocza nazwa to „podwodny wodolot". Zespół kierowany przez prof. Gerigka działa już od kilku lat, czego efektem jest już kilka koncepcji bezzałogowych pojazdów morskich o różnym przeznaczeniu (patrz galeria zdjęć poniżej). Niektóre z projektów zespołu są wciąż przedmiotem prac badawczych. Inne weszły już w fazę projektowania wstępnego. Wszystkie stanowią jednak odpowiedź na prognozowany rozwój wielu kluczowych technologii oraz ich zastosowanie zarówno w ogólnie pojętej obronności, jak i w gospodarce. Źródło: © Politechnika Gdańska
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2