reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Bumar Przemysł elektroniczny | 21 lipca 2009

Bumar i MBDA zmodernizują polski system obrony przeciwlotniczej

17 lipca francuski MBDA oraz Bumar podpisały wstępną umowę, na mocy której wspólnie zmodernizują naziemny system obrony przeciwlotniczej.

Jak podaje MBDA, CEO Antoine Bouvier oraz prezes Edward Nowak, spotkali się 1 lipca we Francji celem podpisania ramowej umowy o współpracy. Szczegóły umowy zostaną dopracowane na przestrzeni najbliższych dwóch miesięcy, tak aby finalna umowa łącząca strony mogła być podpisana na jesieni 2009. Umowa wstępna precyzuje niektóre kwestie związane z opracowaniem, produkcją, dostawą oraz sprzedażą przyszłego systemu obrony przeciwlotniczej. Warunki finansowe umowy nie zostały ujawnione. Na mocy umowy, strony w okresie długoterminowej kooperacji wymienią się posiadaną technologią, celem optymalizacji inwestycji związanych z realizacją projektu. Ze strony francuskiej, zastosowanie znajdą system Mica oraz pocisk Aster 30, natomiast radary wraz z systemami dowodzenia i kontroli zostaną opracowane przez Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (PIT) oraz Radwar. Nowa umowa jest kontynuacją porozumienia, zawartego we wrześniu 2007, które pozwoli sprostać MBDA wymaganiom zarówno polskiego MON, jak i wyzwaniom związanym z realizacją międzynarodowych projektów na przestrzeni nadchodzących dwóch dekad.
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-2