reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© SOS Electronic Technologie | 26 czerwca 2017

Certyfikacja urz膮dze艅 elektronicznych - cz. 2 - wymagania prawne

Na czym polega ocena zgodno艣ci i proces certyfikacji? Te tematy om贸wimy w kolejnym artykule z serii
Zapraszamy do lektury pierwszej cz臋艣ci artyku艂u. Ocena zgodno艣ci to proces maj膮cy na celu stwierdzenie, czy rzeczywista charakterystyka produktu spe艂nia wymagania techniczne okre艣lone w przepisach prawa dotycz膮cego danego produktu. Zwykle odpowiednie dyrektywy UE (oraz przepisy krajowe) dok艂adnie okre艣laj膮 przebieg procedury oceny zgodno艣ci. W przypadku gdy dyrektywa nie podaje takich wymaga艅, procedur臋 tworzy sam producent. Przyk艂adowo firma XYZ wyprodukowa艂a urz膮dzenie zgodnie z normami i opracowa艂a dokumentacj臋 techniczn膮. Je艣li firma XYZ zdecyduje si臋 podda膰 produkt badaniom, mo偶e to zrobi膰 samodzielnie lub w autoryzowanym laboratorium. Celem oceny zgodno艣ci jest wydanie przez podmiot gospodarczy (producenta, podmiot odpowiedzialny, importera czy dystrybutora) deklaracji zgodno艣ci WE i jednocze艣nie opatrzenie produktu znakiem CE. W ten spos贸b podmiot przejmuje ca艂膮 odpowiedzialno艣膰 za produkt. Procedura zmierzaj膮ca do wystawienia deklaracji to w艂a艣nie ocena zgodno艣ci. Zale偶y ona od charakterystyki produktu i wymaga艅 prawnych. W przypadku niekt贸rych urz膮dze艅 badania przeprowadzane przez podmiot upowa偶niony (tj. jednostk臋 notyfikowan膮) s膮 opcjonalne, ale w zakresie produkt贸w przeznaczonych do stosowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej badania s膮 wymagane w celu wydania deklaracji zgodno艣ci. W ka偶dym kraju cz艂onkowskim istnieje instytucja udzielaj膮ca akredytacji laboratoriom, kt贸re ubiegaj膮 si臋 o r贸偶ne uprawnienia w zakresie r贸偶nych bada艅, pod warunkiem spe艂nienia okre艣lonych wymaga艅. Ka偶de laboratorium wydaje certyfikat, kt贸ry dotyczy produktu wy艂膮cznie w zakresie udzielonej akredytacji. Zatem certyfikacja jest tylko elementem oceny zgodno艣ci i nie jest obowi膮zkowa we wszystkich przypadkach. Rezultatem jest certyfikat zawieraj膮cy o艣wiadczenie o zgodno艣ci z przepisami, tj. normami, dyrektywami, rozporz膮dzeniami Europejskiej Komisji Ekonomicznej dla sektora motoryzacji itp. Je偶eli przepisy nie stanowi膮 inaczej oraz pozwala na to typ i charakteru produktu, producent nie musi przeprowadza膰 certyfikacji. Certyfikaty mog膮 by膰 jednak wymagane przez kontrahent贸w lub zapisane w specyfikacji przetargowej. Kontrahenci wi臋kszych firm cz臋sto 偶ycz膮 sobie, opr贸cz deklaracji zgodno艣ci WE, dodatkowej gwarancji zgodno艣ci z wymaganiami technicznymi, po艣wiadczonej przez niezale偶ne laboratorium, a nie tylko przez producenta. W takiej sytuacji certyfikat wystawiony przez autoryzowane laboratorium to czysta korzy艣膰. Postrzeganie wydania deklaracji zgodno艣ci WE przez producenta jako wywi膮zania si臋 z powinno艣ci jest wi臋c podej艣ciem kr贸tkowzrocznym. Organy kontrolne mog膮 w dowolnej chwili sprawdzi膰 produkt, a w razie niezgodno艣ci, 偶膮da膰 dowodu, na podstawie kt贸rego producent stwierdzi艂, 偶e produkt spe艂nia wymagania. Producent wykazuje zgodno艣膰 w formie o艣wiadczenia w protokole badania, kt贸re mo偶e przeprowadzi膰 samodzielnie, je艣li jest to dozwolone na mocy przepis贸w prawa. Producenci zwykle jednak nie dysponuj膮 艣rodkami potrzebnymi do przeprowadzenia bada艅 i zlecaj膮 je laboratoriom.

Jak przebiega certyfikacja w autoryzowanym laboratorium?

Podmiot gospodarczy zg艂asza si臋 do autoryzowanego laboratorium, przekazuj膮c podstawowe informacje o produkcie oraz wymagania dotycz膮ce bada艅. Je艣li strony podejm膮 wsp贸艂prac臋, producent przekazuje dokumentacj臋 techniczn膮, schematy i sam produkt wraz z instrukcj膮 obs艂ugi. Ponadto w jednym z rozdzia艂贸w dokumentacji musi znale藕膰 si臋 odpowiednia ocena ryzyka dla danego produktu. Nast臋pnie strony uzgadniaj膮 przebieg, liczb臋 badanych produkt贸w i spos贸b oceny. Je艣li produkt jest zgodny, autoryzowane laboratorium wystawi protok贸艂 badania i certyfikat. W przeciwnym razie producent jest proszony o uzupe艂nienie i proces oceny zostaje wstrzymany. Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋 na fakt, 偶e niekt贸re badania maj膮 przebieg niszcz膮cy, tj. pr贸bka produktu do badania mo偶e ulec uszkodzeniu lub ca艂kowitemu zniszczeniu. Mo偶e mie膰 to wp艂yw na bezpiecze艅stwo lub niekt贸re cechy produktu. Taki produkt nie powinien ju偶 by膰 sprzedawany ani u偶ywany.

Jak wybra膰 odpowiednie laboratorium?

Wa偶ne, aby nawi膮zywa膰 wsp贸艂prac臋 z podmiotami, kt贸re swoj膮 ofert臋 popieraj膮 normami, wykwalifikowanymi pracownikami i niezb臋dnym wyposa偶eniem. Certyfikat akredytacji mo偶e by膰 przydatny, ale wiele laboratori贸w oferuje tak偶e szereg innych bada艅, kt贸re nie s膮 obj臋te akredytacj膮.

Ile trwa certyfikacja i ile kosztuje?

Okres certyfikacji zale偶y od wymaganego czasu i stopnia z艂o偶ono艣ci bada艅, jako艣ci pr贸bek i przekazanej dokumentacji, a tak偶e dyspozycyjno艣ci samego laboratorium. Zwykle trwa to kilka tygodni. Podczas z艂o偶onych procedur oceny zgodno艣ci poszczeg贸lne laboratoria wzajemnie si臋 wspieraj膮 swoimi mo偶liwo艣ciami. Zdarza si臋, 偶e okre艣lone badanie jest na tyle specyficzne i skomplikowane, 偶e mo偶e zosta膰 przeprowadzone tylko przez kilka laboratori贸w w Europie. Dlatego w przypadku wielu ch臋tnych kolejka oczekuj膮cych na certyfikacj臋 wyd艂u偶a si臋. Podobnie wygl膮da sprawa kosztu, kt贸ry zale偶y od zakresu bada艅, stopnia skomplikowania produktu czy faktu przeprowadzenia uprzedniej certyfikacji krytycznych element贸w (transformator贸w, zasilaczy itp.) wykorzystanych w tym samym produkcie. Przyk艂ad: obecnie coraz wi臋ksz膮 popularno艣ci膮 ciesz膮 si臋 lampy LED. Istnieje norma bezpiecze艅stwa fotobiologicznego odnosz膮ca si臋 do ryzyka zwi膮zanego z dzia艂aniem 艣wiat艂a niebieskiego, kt贸re mo偶e uszkodzi膰 wzrok. Wymagania w tej normie dotycz膮 w szczeg贸lno艣ci diod LED o du偶ej mocy.

Ile wynosi okres wa偶no艣ci certyfikatu?

Okres wa偶no艣ci certyfikatu zwykle jest uzale偶niony od decyzji laboratorium. Niekiedy okres zostaje ograniczony na podstawie przepis贸w prawa lub postanowie艅 program贸w certyfikacji. Certyfikaty s膮 zwykle wydawane na okres od 3 do 5 lat. Warto wiedzie膰, 偶e w przypadku produktu poddawanego regularnej kontroli przez jednostk臋 certyfikuj膮c膮 istnieje mo偶liwo艣膰 uzyskania certyfikatu na czas nieokre艣lony. Co wi臋cej, zmiany w produkcie i elementach musz膮 zosta膰 zg艂oszone do organu wydaj膮cego certyfikat, kt贸ry podejmie decyzj臋 o niezb臋dnych dzia艂aniach, tj. konieczno艣ci rozszerzenia zakresu bada艅. W niekt贸rych dyrektywach zapisano, 偶e w przypadku zmiany normy akredytowana jednostka powinna powiadomi膰 producenta o wprowadzonych zmianach i wymaganych dzia艂aniach. Badanie produkt贸w pomo偶e zawczasu stwierdzi膰 potencjalne ryzyko i wyeliminowa膰 zagro偶enia dla bezpiecze艅stwa konsument贸w. Ci, kt贸rym zale偶y na uczciwym prowadzeniu dzia艂alno艣ci, musz膮 dba膰 o najwy偶sz膮 jako艣膰 swoich produkt贸w. Tak wi臋c: najpierw badania, potem import. Wiele importowanych produkt贸w o okre艣lonych cechach zadeklarowanych na papierze nie osi膮ga wymaganych parametr贸w podczas badania. Firmy inwestuj膮ce w certyfikacj臋 swoich produkt贸w odnosz膮 korzy艣ci i uzyskuj膮 zwrot poniesionych koszt贸w dzi臋ki jako艣ci oferowanych produkt贸w i wzrostowi przychod贸w.
Artyku艂 uzyskany dzi臋ki uprzejmo艣ci SOS Electronic
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
March 15 2019 12:31 V12.5.5-1