reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© SOS Electronic Technologie | 21 czerwca 2017

Certyfikacja urz膮dze艅 elektronicznych - cz. 1 - wymagania prawne

Czy Tw贸j produkt jest napraw臋 bezpieczny? Jak przedstawia si臋 ta kwestia w 艣wietle ustawodawstwa unijnego? Wszystko o oznakowaniu CE w jednym miejscu.
Czy wiesz, 偶e 80% produkt贸w elektronicznych na rynku UE nie spe艂nia wymog贸w ustawodawstwa unijnego i norm? A ponad 30% produkt贸w jest wr臋cz niebezpiecznych! Poniewa偶 nam, a z pewno艣ci膮 i Tobie, zale偶y na tym, aby nasze podzespo艂y stosowane do budowy produkt贸w by艂y bezpieczne i wysokiej jako艣ci, przygotowali艣my seri臋 artyku艂贸w po艣wi臋conych tej kwestii.

Dlaczego producent powinien my艣le膰 o certyfikacji?

Nale偶y zacz膮膰 od samych podstaw. Zasady etyki biznesu, a tak偶e dyrektywy UE dotycz膮ce og贸lnego bezpiecze艅stwa produkt贸w stanowi膮, 偶e wy艂膮cznie produkty bezpieczne mog膮 by膰 wytwarzane i wprowadzane na rynek. W interesie firmy jest, aby produkty nie stwarza艂y niebezpiecze艅stwa dla 偶ycia, zdrowia, mienia konsumenta czy 艣rodowiska. Dlatego wyznaczone zosta艂y ramy prawne okre艣laj膮ce wymagania techniczne dla produkt贸w, kt贸re 鈥 zgodnie ze swoj膮 charakterystyk膮 鈥 mog艂yby zagra偶a膰 zdrowiu, bezpiecze艅stwu i mieniu czy te偶 艣rodowisku. Najwa偶niejsze jest, 偶e produkt, kt贸ry nie przeszed艂 procesu oceny zgodno艣ci z wymaganiami technicznymi okre艣lonymi na mocy przepis贸w, nie mo偶e by膰 wprowadzony na rynek UE. Mo偶na to podsumowa膰 jednym pragmatycznym stwierdzeniem: uzyskanie oznakowania CE i zapewnienie zgodno艣ci z przepisami UE jest podstawowym obowi膮zkiem, kt贸ry nale偶y spe艂ni膰 przed wprowadzeniem produktu na rynek unijny.

Wymagania techniczne dotycz膮ce produkt贸w

Liczba produkt贸w na rynku jest niezliczona. Dlatego stawiane im wymagania techniczne nie mog膮 by膰 zbyt og贸lne. Poszczeg贸lne wymogi s膮 zawarte w pewnej liczbie regulacji prawnych. Wa偶ne, aby zna膰 cechy produktu i miejsce, w kt贸rym b臋dzie u偶ytkowane. W zasadzie nale偶y m贸wi膰 o 5-6 dyrektywach unijnych:
 • 2006/42/WE w sprawie maszyn (tzw. dyrektywa maszynowa)
 • 2014/30/WE w sprawie kompatybilno艣ci elektromagnetycznej (EMC)
 • 2014/35/WE w sprawie udost臋pniania na rynku sprz臋tu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okre艣lonych granicach napi臋cia (tzw. dyrektywa niskonapi臋ciowa)
 • 2014/53/WE w sprawie udost臋pniania na rynku urz膮dze艅 radiowych (tzw. RED)
 • 2014/34/WE w sprawie urz膮dze艅 i system贸w ochronnych przeznaczonych do u偶ytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (tzw. ATEX)
 • 2009/48/WE w sprawie bezpiecze艅stwa zabawek.

Czego dotycz膮 dyrektywy?

Z tre艣ci膮 dyrektyw nale偶y si臋 zapozna膰. Niestety nie ma innego wyj艣cia, poniewa偶 nieznajomo艣膰 prawa nie zwalnia nas z obowi膮zku jego przestrzegania. Jednak z regu艂y dyrektywy podaj膮 tylko podstawowe poj臋cia, zagadnienia, wymagania techniczne, procedury oceny zgodno艣ci itp. O ile w dyrektywie podane s膮 definicje, procedury i wymagania organizacyjne, to normy podaj膮 wi臋kszo艣膰 wymaga艅 technicznych dla produktu. Normy techniczne zgodne z normami europejskimi to tzw. normy zharmonizowane. Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e normy stanowi膮 pewne wytyczne co do wytwarzania bezpiecznego produktu, a tym samym zapewnienie zgodno艣ci z normami jest dobrowolne. Je偶eli producent nie chce przestrzega膰 normy, musi udowodni膰, 偶e produkt jest bezpieczny przynajmniej w takim stopniu, w jakim by艂by, gdyby zosta艂 wyprodukowany zgodnie z ni膮. Ostatecznie i tak najprostszym sposobem na zapewnienie bezpiecze艅stwa produktu jest jego wytworzenie zgodnie z normami. Normy dziel膮 si臋 na trzy grupy:
 • mi臋dzynarodowe 鈥 ISO, IEC, EHK
 • europejskie 鈥 EN STN鈥(CEN, CENELEC, ETSI鈥)
 • krajowe 鈥 np. PN.
W ka偶dym kraju istnieje komitet normalizacyjny; w Unii Europejskiej wi臋kszo艣膰 norm to normy zharmonizowane. Jednak je艣li w danym kraju wyst臋puj膮 pewne odst臋pstwa, nale偶y uwzgl臋dni膰 je podczas wprowadzania produktu na rynek krajowy.

Kto odpowiada za zgodno艣膰 z przepisami?

Nie mo偶na powiedzie膰 wprost, 偶e jest to producent. Chodzi przecie偶 o bezpiecze艅stwo konsument贸w. Dlatego, uog贸lniaj膮c, odpowiedzialno艣膰 ponosi ka偶dy, kto ma wp艂yw na cechy produktu. Producent odpowiada za sw贸j wyr贸b鈥 Od niedawna, dzi臋ki zmianom wprowadzonym w dyrektywach, organy nadzoru rynku dysponuj膮 szerszymi kompetencjami. Ponadto, dyrektywa nak艂ada obowi膮zki nie tyle na producenta, co na podmiot gospodarczy 鈥 a mo偶e nim by膰 producent, podmiot odpowiedzialny, importer lub dystrybutor. Ka偶dy z tych podmiot贸w ma okre艣lone obowi膮zki. Wielu importer贸w czy dystrybutor贸w zleca produkcj臋 np. w Chinach, a nast臋pnie wprowadza wyroby na rynek pod w艂asn膮 mark膮. Ale uwaga 鈥 je艣li takie podmioty uwa偶aj膮 si臋 za producent贸w, musz膮 spe艂ni膰 wszystkie obowi膮zki producenta.
Cz臋艣膰 druga artyku艂u ju偶 wkr贸tce, a w niej m.in.:
 • Na czym polega ocena zgodno艣ci i proces certyfikacji?
 • Jak wybra膰 odpowiednie laboratorium?
 • Ile trwa certyfikacja i ile kosztuje?
Artyku艂 uzyskany dzi臋ki uprzejmo艣ci SOS Electronic
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
March 15 2019 12:31 V12.5.5-1