reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© baloncici-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 grudnia 2012

Nowy park "Polska Wschód" partnerem projektu kosmicznego

W ubiegły czwartek oddano do użytku Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach. Jednym z prowadzonych tam projektów będzie „Satelita KosmoSat-1”.

Inwestycja o wartości 67 mln PLN została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W parku są budynki o powierzchni blisko 8 tys. m kw., w których znajdują się biura, hale produkcyjne i lokale usługowe. Blisko połowę powierzchni zajmuje inkubator technologiczny.
Z racji swojego położenia park chce współpracować zarówno z firmami i instytucjami z Europy Wschodniej jak i Zachodniej - Chcemy być takim miejscem łączącym Wschód z Zachodem – powiedział prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach Wiktor Raczkowski.
Jednym z realizowanych projektów będzie koordynowane przez Kosmonauta.net przedsięwzięcie pod nazwą „Satelita KosmoSat-1”. Głównym celem projektu jest umieszczenie w przestrzeni kosmicznej satelity typu CubeSat 3U, którego realizacja stwarza perspektywy rozwoju sektora małych satelitów w Polsce – od produkcji, poprzez współpracę międzynarodową według standardów ESA, aż po edukację dla szkół i uniwersytetów. CubeSat jest standardem budowy satelitów na świecie opracowanym przez Uniwersytet Stanforda oraz Politechnikę Kalifornijską. Zakłada on zbudowanie satelitów podzielonych na trzy podstawowe kategorie: 1U (z ang. “one unit” - jedna jednostka), 2U, 3U oraz zdobywające coraz większą popularność 6U (jeszcze nieujęte w standardzie). Jedna jednostka ma wymiary 100x100x113,5 mm oraz masę do 1,33 kg. Pozostałe dwa typy są zwielokrotnieniem wysokości oraz masy jednostki podstawowej. Różne wielkości satelitów typu CubeSat. Od lewej: 3U, 2U, 1U, przykładowe rozmieszczenie elektroniki. © Park Polska-Wschód --- Źródło: naukawpolsce.pap.pl/materiały prasowe parku
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2