reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© anton-andronov-dreamstime.com Wiązki | 10 grudnia 2012

Otwarto likwidację Leoni Autokabel

Otwarto likwidację producenta wiązek, spółki Leoni Autokabel Polska z siedzibą w Ostrzeszowie ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2012 r.

Wierzycieli spółki wzywa się do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby spółki: ul. Przemysłowa 24, 63-500 Ostrzeszów, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 27 2020 09:09 V15.4.3-1