reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Tom Schmucker / Dreamstime.com Wiązki | 13 listopada 2012

Kurator w Esser Polska

Sąd w Zielonej Górze wyznaczył kuratora sądowego dla producenta wiązek z Nowej Soli, Esser Polska Sp. z o.o.

Samo postanowienie Sądu o powołaniu kuratora zostało podjęte jeszcze w kwietniu 2012, lecz oficjalne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się dziś: ‘Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 27.04.2012, sygnatura akt NS REJ KRS 206/12/615, wydane na podstawie Art.42 par.1. KC, kurator jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności, mających na celu powołanie zarządu spółki, albo – w razie potrzeby – jej likwidację’. Kuratorem został Stefan Kowalski. W roku 2011 Esser Polska osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 22.8 mln zł, rok wcześniej było to 18.1 mln zł. Zysk netto wyniósł odpowiednio 1.9 mln zł oraz 0.2 mln zł.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 28 2020 11:55 V15.5.0-2