reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© gokhan-okur-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 listopada 2012

Trwają ustalenia dotyczące tempa wdrażania smart meteringu

Nowe prawo energetyczne ma również określać harmonogram instalacji liczników inteligentnych u odbiorców.

Dyrektywa Unii Europejskiej mówi, że do 2020 r. 80% użytkowników powinno być wyposażonych w inteligentne liczniki, ale nowe polskie prawo energetyczne ma nałożyć na operatorów obowiązek instalacji tych urządzeń u wszystkich odbiorców. Projekt rozporządzenia przedstawiający harmonogram prac zaprezentował Marek Kulesa, dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią na zeszłotygodniowej konferencji "Operator Informacji Pomiarowych - nowe narzędzie na rynku energii". Początki mają był łagodne, do końca 2014 r. tylko 5% odbiorców z V grupy przyłączeniowej ma być wyposażonych w nowe liczniki. Następny rok to wzrost o kolejne 5%, a do końca 2016 r. inteligentne liczniki mają być zainstalowane u co najmniej 20% odbiorców. Później ta liczba ma wzrastać już o 20% rocznie, by zgodnie z planowaną ustawą do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć 100%. Grupa V to odbiorcy z terenów wiejskich i miejskich, przyłączeni na stałe o standardowych parametrach dostawy, czyli przede wszystkim gospodarstwa domowe.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-1