reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 31 marca 2009

Wyniki finansowe Leoni w roku 2008

Jeden z największych światowych producentów wiązek, niemiecki Leoni odnotował w roku 2008 wzrost sprzedaży, osiągnięty jednak głównie dzięki przejęciom innych firm. Kryzys finansowy zmniejszył wyniki koncernu do bardzo niskich poziomów.

Sprzedaż Leoni w roku 2008 wyniosła 2.912 mln EUR, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2007 o 23% (2.366 ml EUR). Wyraźny wzrost sprzedaży został jednak osiągnięty w drodze przejęć innych producentów, w tym przede wszystkim działu produkcji wiązek Valeo (obecna nazwa to LWSF). Na przestrzeni roku 2008 Leoni przejęło także rosyjską firmę Itelma oraz pakiet 50% udziałów od dotychczasowego partnera, południowokoreańskiego koncernu Daekyeung. Leoni podkreśla również fakt wejścia na nowy dla firmy rynek chiński, poprzez rozpoczęcie dostaw dla SAIC oraz pozyskanie trzech nowych klientów spoza sektora motoryzacyjnego. Pomimo wzrostu przychodów, załamanie rynku motoryzacyjnego w 4Q2008 wywarło bardzo silny, negatywny wpływ na wyniki finansowe Leoni. EBIT spadł o 59.7%, z 138.1 mln EUR do 55.7 mln EUR, natomiast wynik netto zmniejszył się aż o 94%, do 5.2 mln EUR wobec 86.2 mln EUR rok wcześniej. Za drastyczny spadek wyniku odpowiedzialne jest oczywiście zmniejszenie zamówień ze strony przemysłu samochodowego, lecz również jest to wynik przeszacowania zapasów miedzi, której ceny spadły gwałtownie w 4Q2008. Dodatkowo, czynnikiem pomniejszającym wyniki za 2008 były jednorazowe odpisy związane z kosztami odpraw dla zwalnianych pracowników, w tym również osób odchodzących z polskiego zakładu w Ostrzeszowie. Aby zminimalizować wpływ kryzysu na finanse firmy, Leoni podjęła szeroko zakrojony plan restrukturyzacji, którego głównym celem było dostosowanie zdolności produkcyjnych do aktualnego poziomu popytu. Między innymi okrojono budżety inwestycyjne, ograniczono nadgodziny, zrezygnowano z pracowników zewnętrznych, zwolniono również część stałej załogi. Na koniec grudnia Grupa zatrudniała 50.821 osób, wobec 36.855 pracowników na koniec roku 2007. Wzrost ten należy przypisać jedynie dokonanym w ciągu roku przejęciom, w tym w szczególności akwizycji produkcji wiązek od Valeo. Od początku roku 2009 pracę w Leoni straciło kolejnych 4.000 pracowników. W pierwszych dwóch miesiącach roku odnotowano także silny spadek zamówień o około 40% w stosunku do analogicznego okresu roku 2008.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2