reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Grzegorz Kula / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 12 października 2012

Nowy projekt Aviotech z Warszawy

Aviotech Electric wdroży nową produkcję, rozdzielnice średniego napięcia na rynek kolejowy.

AVIOTECH Electric Sp. z o.o. realizuje projekt ‘Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności AVIOTECH Electric Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji Rozdzielnic Średniego Napięcia 17,5 kV z przeznaczeniem na rynek energetyki kolejowej’. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, priorytet I. "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", działanie 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości". Całkowita wartość projektu wynosi 1 001 220,00 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi 39,99% czyli 325 518,60 zł, w tym 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (276 690,81 PLN), a 15% z budżetu państwa (48 827,79 PLN). Aviotech Electric Sp. z o.o. powstało w 2009 roku jako kontynuator działalności Aviotech Systemy Okablowania Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo koncentruje się na produkcji wyposażenia elektrycznego dla taboru szynowego, przemysłu lotniczego, automatyki przemysłowej oraz układów rozdziału energii elektrycznej. Profil przedsiębiorstwa obejmuje zarówno projektowanie jaki i produkcję wiązek oraz systemów okablowania dla taboru szynowego. Przedsiębiorstwo posiada własne biuro konstrukcji mechanicznych. Zajmuje się integracją rozwiązań na styku konstrukcji mechanicznych i elektrotechniki. Przedsiębiorstwo posiada certyfikowane systemy jakości wg ISO 9001:2008, IRIS Rev. 02 oraz w trakcie certyfikacji PART 21 Podczęść G.
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1