reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 27 marca 2009

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie monitorów LCD

ETS orzekł, iż monitory komputerowe, nawet jeśli posiadają funkcje odbioru sygnału TV, są obłożone zerową stawką celną.

Firma doradcza PricewaterhouseCoopers w swoim ‘Podatkowym przeglądzie prasy’ zamieściła artykuł, omawiający wyrok ETS w sprawie monitorów posiadających możliwość odbioru sygnału TV. Jak podaje PWC, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 19 lutego 2009 roku orzekł, iż ‘komputerowe monitory ciekłokrystaliczne (LCD) były objęte zerową stawką celną, nawet jeśli mogły odbierać inne sygnały niż tylko z komputera’. Wyrok dotyczył holenderskiej spółki Kamino, która zakwestionowała decyzję holenderskich władz celnych co do klasyfikacji importowanych przez nią monitorów komputerowych. Spółka importuje monitory LCD, zasadniczo przeznaczone do komputerów, lecz mające również złącza wideo (SUB-D, DVI-D, USB, S-video i video-composite), które holenderskie władze celne zaklasyfikowały je do pozycji 8528 21 90 nomenklatury scalonej (CN) z 2004 r. jako monitory wideo (cło w tym przypadku wynosi 14%). Kamino dążyła natomiast do zaklasyfikowania swoich wyrobów do pozycji CN 8471 60 90 i tym samym korzystać ze zwolnienia z należności celnych. PWC pisze ‘Holenderski sąd zwrócił się do ETS z pytaniem prejudycjalnym, czy funkcjonalność monitora, polegająca na tym, że może on odtwarzać sygnały pochodzące zarówno z komputera, jak i z innych źródeł, wyklucza możliwość zaklasyfikowania go do pozycji CN 8471, właściwej m.in. dla monitorów komputerowych, a tym samym objęcia ich zerową stawką celną. […] ETS stwierdził, że nie. Podał przy tym parametry, które należy brać pod uwagę przy klasyfikacji monitorów do właściwej pozycji taryfy celnej. Otóż należy ustalić, czy zwykłe zastosowanie tego produktu mieści się w zakresie zastosowań przeznaczonych zasadniczo do systemów komputerowych. W tym celu ETS nakazał wziąć pod uwagę wszystkie obiektywne cechy produktu. [...]’
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2