reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Plum Przemysł elektroniczny | 09 października 2012

Wizyta komisarza UE w Plum

Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej, w związku z wizytą w Polsce (na Zgromadzeniu Ogólnym Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich) odwiedził również białostockiego producenta elektroniki, firmę Plum.

Po spotkaniu u polskiego premiera i po konferencji, która miała miejsce w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku - Johannes Hahn wspólnie z marszałkiem Jarosławem Dworzańskim odwiedził firmę Plum, która jest jednym z liderów w regionie Podlasia w zakresie absorpcji funduszy unijnych na innowacje. Został przywitany przez właścicieli firmy – państwa Macieja i Dorotę Szumskich – oraz przedstawicieli Zarządu. Następnie pan komisarz został zapoznany z najnowszymi osiągnięciami w zakresie innowacji produktowych (szczególnie dotyczy to branży wentylacji i ogrzewnictwa) oraz nowoczesną infrastrukturą produkcyjno-laboratoryjną Plum Sp. z o.o. --- Wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło przedsiębiorstwom pozyskanie funduszy na rozwój ich infrastruktury, intensyfikację rozwoju oraz podwyższenie poziomu kwalifikacji personelu. Firma Plum Sp. z o.o. od 2000 r. realizuje projekty inwestycyjne przy wykorzystaniu środków unijnych, wprowadzając w ten sposób innowacyjne produkty i kreując nowe trendy na rynku. Dzięki uzyskanym dotacjom przedsiębiorstwo zmodernizowało infrastrukturę, zwiększyło dynamikę rozwoju oraz potencjał produkcyjny. Dotacje umożliwiły przedsiębiorstwu osiągnięcie konkurencyjnej pozycji rynkowej. Zrealizowane projekty z pozyskanych Funduszy UE sprawiły, iż w chwili obecnej Plum dysponuje rozwiązaniami produkcyjnymi, które są innowacyjne nie tylko na rynkach europejskich, ale także światowych. Realizacja projektów umożliwiła znaczne zwiększenie zatrudnienia, przyczyniła się do wzrostu obrotów firmy i podniesienia jej konkurencyjności na rynku. Firma Plum tworzy rozwiązania nowoczesne, innowacyjne i bezpieczne, które przyczyniają się do osiągania sukcesów biznesowych jej klientów. Dotychczas Plum Sp. z o.o. skorzystała z następujących Programów: © Plum
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2