reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Tonsil Przemysł elektroniczny | 01 października 2012

Tonsil AC znika z giełdy!

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął decyzję o wykluczeniu z dniem 2 października z obrotu akcji Tonsil Acoustic Company S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

Decyzja Zarządu Giełdy sprawia, że dzień 1 października 2012r. jest ostatnim dniem handlu akcjami Spółki na rynku giełdowym, a Spółka po tym dniu przestaje być spółką publiczną. Zarząd Tonsil AC podjął już działania, mające na celu zmianę decyzji Zarządu Giełdy w powyższym zakresie oraz jednocześnie wniósł o zawieszenie notowań Spółki od dnia 2 października 2012 r. na czas zakończenia trwającego procesu due dilligence i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tonsil Acoustic Company S.A. (nie dłużej jak 60 dni). W sierpniu informowaliśmy o możliwej upadłości Spółki. 'Tonsil Acoustic Company S.A. znajduje się w złej sytuacji finansowej. Utrata przez Tonsil Technologie Sp. z o.o., a w konsekwencji Tonsil Acoustic Company S.A. praw do marki „Tonsil” wraz z wypowiedzeniem umów związanych z dzierżawą maszyn i urządzeń do produkcji, stawia pytania o dalsze kontynuowanie działalności przez Grupę Tonsil Acoustic Company S.A. O ile w obliczu obecnego profilu działalności tworzenie sieci dystrybucji i prowadzenie sprzedaży przez Tonsil Acoustic Company S.A. może być kontynuowane, o tyle dalsze funkcjonowanie Tonsil Technologie Sp. z o.o. bez posiadania praw do znaku towarowego wydaje się ekonomicznie nieuzasadnione, także dla jej właściciela', sugerowała analiza sytuacji Tonsil AC przeprowadzona przez firmę NOMAD Partners.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1