reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© bellemedia-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 września 2012

Strategia rozwoju ES-SYSTEM na lata 2013-2015

Zarząd spółki ES-SYSTEM planuje dalszy rozwój organiczny Grupy w oparciu o intensyfikację działań w obszarze sprzedaży hurtowej w kraju oraz ekspansję za granicą.

Na koniec 2015 roku Grupa chce mieć 25% udział w krajowym rynku profesjonalnego oświetlenia. Równocześnie Zarząd planuje wzrost udziału sprzedaży zagranicznej w strukturze sprzedaży Grupy do 41% na koniec 2015 roku z obecnych 22% w I półroczu 2012 roku. Na koniec 2015 roku sprzedaż oświetlenia standardowego będzie stanowiła 55% sprzedaży Grupy, 30% będą stanowiły rozwiązania LED, a pozostałe 15% elektronika i serwis. Energooszczędność i LED-y stymulują rynek w kraju i za granicą Obecna wartość krajowego rynku profesjonalnego oświetlenia jest szacowana na ok. 700 mln PLN. W ocenie Zarządu, krajowy rynek oświetlenia profesjonalnego w okresie 2012-2013 będzie pozostawał w stagnacji. Kilkuprocentowe wzrosty rynku (3-4% r/r) spodziewane są w latach 2014-2015. W omawianym okresie (lata 2013-2015) rynek światowy będzie pozostawał w trendzie wzrostowym na poziomie ok. 6% rocznie dzięki: - rozwojowi technologii LED (spodziewana wartość w 2020 roku to 64 mld EUR przy wartości całego rynku oświetlenia 108 mld EUR), - systemom sterowania (spodziewany wzrost z 2 mld EUR w 2010 roku do 7 mld EUR w 2020 roku). Wzrosty rynku w kraju i za granicą w latach 2014-2015 będą stymulowane przez poszukiwania energooszczędnych rozwiązań oraz rozwój nowych technologii, w tym głównie technologii LED. Hurt i zagranica motorem wzrostu ES-SYSTEM Zarząd firmy planuje rozszerzenie skali podstawowej działalności Spółki, poprzez utrzymanie dotychczasowej sprzedaży w inwestycjach oraz intensyfikację działań w obszarze sprzedaży hurtowej, a także dalszą ekspansję za granicą na wybranych perspektywicznych rynkach. Produkcja W obszarze produktowym Zarząd planuje dalszy rozwój oferty w oparciu o technologię LED, która ma stanowić ok. 30% sprzedaży Grupy w 2015 roku. W ocenie Zarządu technologie LED dominują na globalnych rynkach, a ich udział w sprzedaży na rynku krajowym również systematycznie rośnie. Kluczowy dla osiągnięcia zakładanych celów strategicznych będzie rozwój kadry menadżerów, w szczególności zespołu sprzedaży w kraju i za granicą. Zarząd planuje zmianę organizacji handlowej i sposobu działania na rynku, co powinno podnieść efektywność sprzedaży. Wyniki finansowe W okresie 2012-2013 Zarząd zakłada utrzymanie dotychczasowej kilkuprocentowej tendencji wzrostu sprzedaży.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-2