reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zelmer Przemysł elektroniczny | 27 września 2012

Zelmer poszukuje inwestora strategicznego: aktualizacja

Mając na względzie potrzebę zagwarantowania odpowiedniej i stabilnej struktury właścicielskiej, Zelmer rozpoczął poszukiwanie inwestora strategicznego. Poznajmy szczegóły i motywy podjęcia takiej decyzji, w ocenie Janusza Płocicy, prezesa Zelmer S.A.

Zelmer poinformował o rozpoczęciu prac nad nową, średnioterminową strategią Grupy na lata 2014-2016. W komunikacie Spółki czytamy: Aby zagwarantować skuteczność jej opracowania i następnie realizacji, niezbędne jest zapewnienie Spółce odpowiedniej i stabilnej struktury właścicielskiej. Sposobem na tego osiągnięcie będzie rozpoczęty proces poszukiwania inwestora strategicznego, który stanie się wiodącym akcjonariuszem w Spółce w najbliższych latach. - Jesteśmy przekonani, że udało nam się zmaksymalizować korzyści płynące z właściwej struktury właścicielskiej od 2005 roku. Jednocześnie mamy świadomość, że horyzont inwestycyjny funduszy private equity, którego przedstawiciel jest aktualnie największym akcjonariuszem Spółki, jest ściśle określony i zbliża się ku końcowi. W związku z tym podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu procesu poszukiwania inwestora strategicznego, który jako nowy największy akcjonariusz będzie wspierał Spółkę w dalszym rozwoju w kolejnych latach. Zelmer jest spółką notowaną na GPW i w związku z tym oczekujemy, że rozpoczęty przez nas proces zwieńczony zostanie ogłoszeniem przez tego inwestora wezwania do sprzedaży 100% akcji Spółki– mówi Janusz Płocica. Dla zapewnienia skuteczności i poprawności procesu pozyskania inwestora strategicznego zatrudniono doradcę finansowego – Société Générale oraz doradcę prawnego – Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Obie instytucje mają bogate, międzynarodowe doświadczenie w transakcjach M&A. - Proces jest na wstępnym etapie. Przewidujemy, że zakończy się w ciągu kilku miesięcy. Liczymy na to, że w ciągu kilku tygodni przystąpimy do bardziej skonkretyzowanych rozmów z wybranymi podmiotami. Zależy nam nie tylko na uzyskaniu możliwie najbardziej atrakcyjnej ceny dla aktualnych akcjonariuszy, ale również na pozyskaniu inwestora strategicznego, który będzie wspierał naszą wizję rozwoju Spółki w kolejnych latach, z uwzględnieniem jej wszystkich kluczowych aspektów: rozwoju geograficznego i produktowego oraz zasobów ludzkich – podkreśla Janusz Płocica.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2020 11:11 V15.3.0-1