reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander-podshivalov-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 września 2012

Wywiad: Electro Welle

Przedstawiciele Electro Welle, firmy z Marcinkowic, która zajmuje się montażem podzespołów oraz projektowaniem systemów elektronicznych, specjalnie dla czytelników evertiq.pl opowiadają o rozwoju, rozbudowie parku maszynowego i wsparciu unijnym.

Electro Welle to firma zajmująca się montażem podzespołów elektronicznych oraz projektowaniem systemów elektronicznych dla partnerów i firm zewnętrznych. W połowie 2009 r. firma przeniosła się do nowej hali produkcyjnej. Jakie inwestycje w rozbudowę parku maszynowego miały miejsce od tego czasu? Od czasu powstania przedsiębiorstwo przeszło dużą metamorfozę, przeistaczając się z małej firmy produkcyjnej w liczący się na rynku elektroniki podmiot. Zmienił się nie tylko model produkcji, lecz również zwiększono zatrudnienie, przeprowadzono inwestycje w środki trwałe (dwie nowe linie produkcyjne), a firma została wyposażona w najbardziej nowoczesne na polskim rynku narzędzia zarządzania. W 2012 roku firma Electro Welle zmieniła status z mikroprzedsiębiorstwa na małe przedsiębiorstwo. Dzięki rozbudowie parku maszynowego firma jest w stanie wyjść naprzeciw potrzebom klientów. Przeprowadzone inwestycje wpłynęły na wzrost jakości usług i produktów, zaspokajając aktualne, jak również potencjalne oczekiwania klientów. Postęp technologiczny wymusił konieczność rozwoju, oraz zwiększenia innowacyjności produktów. Nowoczesne, własne środki produkcji pozwoliły na ograniczenie montażu ręcznego do niezbędnego minimum, a obowiązki pracowników w głównej mierze polegają obecnie na kontroli jakości wykonania i testowaniu gotowych produktów pod kątem ich prawidłowego funkcjonowania. Ponadto zakupiono oprogramowania księgowo-magazynowe, które okazało się wysoce przydatnym narzędziem do nowoczesnego i efektywnego zarządzania firmą W istotny sposób usprawniło pracę od zarządu po wykonywanie obowiązków przez pracowników produkcji. Sprawne zarządzanie firmą dzięki zastosowaniu oprogramowania, pozwoliło zorganizować zasoby magazynowe i regulować wysokość produkcji, oraz planować wzmożenie lub ograniczenie produkcji poszczególnego asortymentu w odniesieniu do aktualnego zapotrzebowania rynku. Dzięki temu firma ma optymalne zasoby magazynowe, a poziom produkcji dostosowany do aktualnego obciążenia zamówieniami. Dokonano również inwestycji w środki trwałe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności firmy, jak również pozyskano zasoby niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności projektowej, w tym badawczo-rozwojowej. Firma jest wspierana przez dotacje unijne. Na co przeznaczono pieniądze z funduszy i jaki jest wymierny efekt tych inwestycji? W ramach projektów inwestycyjnych przeprowadzonych dzięki dofinansowaniu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dokonano zakupu dwóch linii produkcyjnych. Pozyskano również nowoczesne oprogramowanie księgowe oraz jak wspomniano wyżej, oprogramowanie wspomagające zarządzanie produkcją i stanami magazynowymi; SAP Business One. Realizacja projektów dofinansowanych ze środków unijnych pozwoliła na osiągnięcie kluczowych dla funkcjonowania firmy celów, w tym: - wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, - wprowadzenie nowych produktów/usług/technologii, - obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, - ochronę środowiska naturalnego. Nowoczesne linie technologiczne pozwoliły na dostosowanie procesu produkcyjnego do najnowszych standardów w dziedzinie elementów elektronicznych. Połączenie wysokiej dokładności, wydajności, niezawodności i elastyczności powoduje, że maszyny spełniają wymagania wszystkich zastosowań w produkcji elektroniki wybiegając ze swoimi możliwościami daleko w przyszłość. Firmie umożliwiły sprostanie wymogom zarówno ochrony środowiska, jak i zasadom bhp. Firma wprowadziła na rynek szereg nowoczesnych, w tym innowacyjnych produktów, świadczone są również usługi projektowe. Zakupione maszyny gwarantują najniższe koszty użytkowania. Elastyczność i wydajność maszyn idealnie spełnia potrzeby rynku europejskiego. Dzięki tej linii technologicznej zostały obniżone jednostkowe koszty produkcji. Również zastosowanie nowoczesnego oprogramowania usprawniło zarządzanie przedsiębiorstwem, co również obniżyło koszty funkcjonowania Firmy. Realizacja projektu komplementarnego ,,Rozwijam się, eksportuję – wdrożenie planu rozwoju eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1, pozwoliła firmie wejść na rynki zagraniczne, przede wszystkim na rynki docelowe: Czechy i Słowację. Głównym celem projektu było rozpoczęcie realizacji strategii eksportowej, której wdrożenie pozwoliło na nawiązanie kontaktów z nowymi kontrahentami, następnie sprzedaż produkcji zagranicę, kolejno zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki handlowej i znaków firmowych na rynkach zagranicznych, a w rezultacie do zwiększenia eksportu do poziomu 20% udziału w ogólnej sprzedaży. W ramach realizacji II etapu projektu eksportowego firma Electro Welle uczestniczyła w zagranicznych imprezach wystawienniczych, jako najskuteczniejszej metodzie na zaprezentowanie się na arenie międzynarodowej, w sposób dedykowany dla branży oświetlenia awaryjnego, oraz branż znajdujących się w zakresie zainteresowania jako potencjalni odbiorcy produktów Electro Welle. Wymierne korzyści z uczestnictwa w targach zostały osiągnięte nie tylko poprzez zaprezentowanie oferty w charakterze wystawcy, lecz również poprzez nawiązywanie kontaktów handlowych w trakcie rozmów z wystawcami oraz odwiedzającymi targi przedstawicielami firm z branży. Jaki jest plan rozwoju Państwa firmy w przyszłości? Każdy przedsiębiorca powinie umieć zdefiniować fazę, w której znajduje się jego firma, ponieważ ta umiejętność może być przydatna, zwłaszcza w planowaniu i działaniach strategicznych. Electro Welle zdecydowanie znajduje się w fazie wzrostu. Sukcesywnie zdobywa kolejnych klientów na rynku polskim, oraz na rynkach zagranicznych. Wobec dużej konkurencji tylko nowe inwestycje pozwolą na większy udział w rynku. Firma Electro Welle posiada rozbudowany potencjał produkcyjny dający możliwość realizacji wszystkich zamówień, zaspokojenia potrzeb rynku na wysokim poziomie. Regularnie na rynek wprowadzane są nowe, innowacyjne produkty (współpraca z sektorem B+R), a potencjał produkcyjny w sposób istotny został zwiększony dzięki kilku inwestycjom w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa własnego działu badawczo – rozwojowego, którego działania nakierowane będą na pozyskiwanie najnowocześniejszych technologii i tworzenie innowacyjnych, przyjaznych środowisku naturalnemu produktów.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2020 11:11 V15.3.0-2