reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pucha / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 26 września 2012

Zyski Jabil w Kwidzynie gwałtownie w dół

Obroty Jabil Assembly zmniejszyły się o 24%, natomiast zysk operacyjny spadł o przeszło połowę.

Artykuł omawia wyniki finansowe Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. osiągnięte w roku obrachunkowym, obejmującym okres od 01.09.2010 do 31.08.2011. Redakcja nie dotarła do sprawozdań finansowych bliźniaczej firmy, Jabil Assembly Poland Sp. z o.o. Najważniejsze dane finansowe (w nawiasach podaliśmy dane za poprzedni rok obrotowy): • Przychody 912.045 tys PLN (1.188.666 tys PLN) • Wynik na sprzedaży 34.762 tys PLN (79.588 tys PLN) • Zysk operacyjny 41.743 tys PLN (83.765 tys PLN) • Zysk netto 47.765 tys PLN (94.325 tys PLN) • Kapitał własny 277.198 tys PLN (229.433 tys PLN) • Inwestycje w rzeczowy majątek trwały i WNiP 30.432 tys PLN (23.713 tys PLN) Przeciętne zatrudnienie w kwidzyńskim zakładzie wyniosło 2,785 osób. Najważniejsze wydarzenia w roku obrachunkowym: • W marcu 2011 zakończono produkcję odbiorników TV dla SONY • Od czerwca 2011 nastąpił znaczny spadek zamówień ze strony Sharp i LG, co niekorzystnie wpłynęło na stan zatrudnienia • W ciągu roku obrotowego nastąpił wzrost zamówień od Landis&Gyr, wprowadzono do produkcji nowy, inteligentny licznik, umożliwiający komunikację z elektrownią i użytkownikiem • Zamówienia składane przez AOU na panele do TV najpierw znacząco wzrosły, potem – wraz z kryzysem w branży telewizyjnej - istotnie spadły • Dwaj pozostali klienci, ONZO oraz Enecsys, wykazywali w ciągu roku stabilny poziom przychodów
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2