reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pelfophoto / Dreamstime Technologie | 24 września 2012

Evertiq parnerem Smart Communications & Technology Forum

27 września w gdańskim Hiltonie odbędzie się druga edycja konferencji Smart Communications & Technology Forum. Nasz portal jest partnerem medialnym tego interesującego wydarzenia, na które zapraszamy naszych czytelników.

Groźba deficytu pierwotnych zasobów energii, z którą boryka się większość współczesnego świata wymusza na sektorze elektroenergetycznym reakcję w postaci nowych technik optymalizacji zużycia wykorzystywanych zasobów jak i kolejnych rozwiązań technologicznych. Mówiąc o zwiększeniu efektywności mówimy o podniesieniu jakości pracy systemu zarówno na poziomie wytwarzania, przesyłu, rozdziału jak i użytkowania. Smart grid czyli inteligentna sieć to pojęcie interdyscyplinarne bo łączące ze sobą rozwiązania z zakresu informatyki, telekomunikacji oraz energetyki. Inteligentne sieci stanowią priorytet inwestycyjny w przypadku większości systemów elektroenergetycznych, ponieważ pozwalają zautomatyzować i udoskonalić pracę sieci, obniżyć koszty oraz zużycie energii jak i zintegrować poszczególne rozproszone źródła. Dodatkowo rozwój inteligentnych sieci jest podstawą rozwoju nowych gałęzi energetyki takiej jak wiatrowa, solarna, energia biomasy czy elektryczny transport. Dzięki tej relacji wspomniane sektory mogą się rozwijać dynamicznie i na dużą skalę. Aby zmierzyć się w możliwie najlepszy sposób z zagadnieniem smart gridu należy go rozpatrywać wielopłaszczyznowo zarówno na poziomie legislacyjnym, badawczo-naukowym, technologicznym jak i biznesowym. W Polsce mamy już za sobą pierwsze wdrożenia pilotażowe a konkretne przedsiębiorstwa energetyczne mogą pochwalić się pierwszymi doświadczeniami. Jak to wygląda na świecie? Czy zagraniczni operatorzy i dostawcy borykają się z podobnymi problemami? Jak przebiegały systemy wdrożeń w poszczególnych krajach? Aby sprostać Państwa oczekiwaniom II edycja Smart Communications & Technology Forum zyskała wymiar międzynarodowy. Forum odbędzie w dniu 27 września 2012 w Hotelu Hilton w Gdańsku. Tutaj znajduje się szczegółowy program wydarzenia. Podczas Forum omówione zostaną możliwości wykorzystania technologii smart w różnych przedsiębiorstwach oraz potencjał inwestycyjny drzemiący we współpracy międzysektorowej pomiędzy branżami: energetyczną, IT, telekomunikacyjną, gazowniczą, ciepłowniczą w świetle zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy. Grono Ekspertów skonfrontuje doświadczenia zagranicznych partnerów i przypadki najlepszych praktyk z sytuacją na polskim rynku energetycznym.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2