reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© binoculars_andres_rodriguez-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 września 2012

UKE: Kontrola dekoderów TV cyfrowej

Urząd Komunikacji Elektronicznej zamierza zweryfikować, czy oferowane na terenie kraju dekodery do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej nie wywołują zaburzeń elektromagnetycznych i czy są energooszczędne.

Urząd Komunikacji Elektronicznej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów rozpoczyna na terenie całego kraju kontrolę oferowanychw sprzedaży zestawów STB. W ramach kontroli pracownicy UKE sprawdzą czy oferowane urządzenia przeznaczone do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej spełniają wymagania w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej oraz w obszarze ekoprojektu (ErP - Energy related Products). Zespoły kontrolne UKE sprawdzą czy na zestawach STB poprawnie naniesiono oznakowanie zgodności CE, a także, czy producent wystawił dla oferowanych modeli deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi. Kontrolowane STB poddane zostaną także badaniom laboratoryjnym które wykażą, czy nie wywołują zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń oraz czy posiadają wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne. Badania dadzą odpowiedź także na pytanie czy zestawy spełnia wymagania ekoprojektu, a więc czy są energooszczędne i nie powodują nadmiernego zużycia energii elektrycznej zarówno w trybie pracy, jak i w trybie czuwania. Urządzenia, których kontrola zakończy się negatywnie trafią na Listę wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, a Urząd Komunikacji Elektronicznej zabroni ich dalszego użytkowania lub oferowania w sprzedaży. W przypadku nie usunięcia niezgodności STB z wymaganiami zasadniczymi lub ekoprojektu, UKE może nakazać ich całkowite wycofanie z obrotu w Polsce, a osoby wprowadzające urządzenia znajdujące się na liście wyrobów niezgodnych będą podlegały odpowiedzialności karnej i finansowej. Kontrola prowadzona przez UKE nie obejmuje swym zakresem weryfikacji przestrzegania obowiązku informowania nabywcy o fakcie niespełnienia przez STB wymagań technicznych i eksploatacyjnych potrzebnych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Przestrzeganie tego obowiązku przez przedsiębiorców, których działalność obejmuje sprzedaż odbiorników cyfrowych, kontrolowana jest przez Inspekcję Handlową.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 22 2020 18:16 V15.4.0-2